06.08.2017

APL - Asociace lodního průmyslu, z.s

Popovická 924/4

101 00 Praha 10

IČ: 26653397 DIČ: CZ26653397

vypsala ke dni 19. 5. 2017 veřejnou soutěž na prodej modulových prvků JET FLOAT - plovoucí molo v celkové ploše 94,5 m čtver...

18.05.2017

APL - Asociace lodního průmyslu, z.s

Popovická 924/4

101 00 Praha 10

IČ: 26653397 DIČ: CZ26653397

vypisuje ke dni 19. 5. 2017 veřejnou soutěž na prodej modulových prvků JET FLOAT - plovoucí molo v celkové ploše 94,5 m čtve...

18.04.2016

Od letošního roku bude APL pro své členy připravovat několikrát ročně tento Zpravodaj, v němž se seznámíte s aktuálním děním v Asociaci lodního průmyslu. Dozvíte se zde, co je nového v oblasti legislativy, získáte zde...

09.02.2016

EBI vytvořila zajímavou studii o konkurenceschopnosti sektoru rekreačních lodí. Studie byla prezentována na pracovní snídani v Düsseldorfu 26. 1. 2016. Jedná se o spoustu informací, některé tabulky zahrnují i Českou re...

08.02.2016

Vyjádření APL, které se týká omezení rychlosti v Praze, bylo zasláno řediteli SPS - pobočka Praha Ing. Benešovi. 

 DALŠÍ VYJÁDŘENÍ KE KAUZE

 

26.01.2016

Valná hromada APL se konala 14. prosince 2015. Její hlavní náplní bylo schválení nových stanov APL, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. Navíc přinášejí mimo jiné změny ve výši členských příspěvků a způsobu...

23.01.2016

Veškeré standardy ISO

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 12217:2015 - Part 1:

  • Introduction: the reference to the European Directive has been updated (2013/53/EU);

  • Clause 1, 6.1.1.6 letter d) 3), 6.6 and Worksheet 9 of Annex J: “vulner...

15.01.2016

 

V prosinci přišla pražská SPS s tím, že na požadavek Martina Doktora z ČOV a dalších subjektů je nutno omezit rekreační motorovou plavbu v Praze, a to na plavbu pouze ve výtlaku, po celý rok, v rozsahu cca od Štvanice...

28.12.2015

 

Vyšla česká verze Průvodce k nové Směrnici pro rekreační plavidla 2013/53/EU. Průvodce vypracovaly organizace EBI a ICOMIA, APL zajistila překlad do češtiny. V členské sekci je pdf ke stažení zdarma, tištěnou verzi je...

04.12.2015

 

více zde

 

Asociace lodního průmyslu (APL) zaslala Ing. Hynku Benešovi ze Státní plavební správy „Nesouhlas s možnou úpravou režimu plavby na vltavské vodní cestě v Praze“ a snaží se vyvolat jednání v této věci. Proti o...

Please reload

Kalendář lodních výstav 2020 ke stažení

Přihláška do APL ke stažení

Partner:

© 2017 APL