top of page

Olda Straka z APL byl zvolen členem rady European Boating Industry (EBI)

V Gdaňsku se 9. června konal volební meeting European Boating Industry (EBI). Novým prezidentem byl zvolen Ital Piero Formenti (UCINA) a viceprezidenty Francouz Jean-Pierre Goudant (FIN) a Polák Piotr Jasionowski (POLBOAT). Francouz bude nadále vykonávat také funkci pokladníka. Bývalý prezident Němec Robert Marx (BVWW) zůstal členem Rady a poprvé byl do Rady zvolen Čech – Olda Straka (APL).

Robert Marx, který byl u kormidla EBI již dvě volební období, chtěl tuto pozici přenechat někomu jinému: „Jako prezident jsem pracoval především na sjednocení evropské legislativy a na přípravě nového zákona EU Recreational Craft Directive 2013/53/EU, který začne platit příští rok a je naším společným úspěchem pro lodní průmysl,” uvedl.

“Je mi potěšením vystřídat ve funkci právě Roberta Marxe, s nímž poslední dva roky intenzivně spolupracujeme,” řekl nový prezident EBI. “Budu pokračovat v jeho práci, abychom společně EBI ještě posílili, budeme se také nadále podílet na mezinárodní činnosti společně s organizacemi ICOMIA, NMMA a dalšími partnery ve světě.

Olda Straka je majitelem firmy Straka Yacht Services (www.yachtservice.cz), která pořádá přípravné kurzy pro získání průkazů k vedení námořní jachty, praktické kurzy na moři, zajištuje prodej učebních skript pro všechny oblasti plavby a provádí certifikované technické prohlídky plavidel. Olda Straka je profesionálním skipperem a dlouholetým členem Asociace lodního průmyslu (APL). Nyní je členem představenstva APL a pracuje také na projektu TRECVET, který má za cíl analyzovat, porovnat a sjednotit požadavky na skipperské kvalifikace malých komerčních plavidel v zemích EU.

Více na www.aplcz.cz a www.europeanboatingindustry.eu

Štítky:

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page