Please reload

Protest proti omezení rychlosti plavby v Praze

04.12.2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky

JAK NAPSAT ÚSPĚŠNOU ŽÁDOST V DOTAČNÍM OBDOBÍ 2014 - 2020

11.9.2015

 

Diagnóza a dialog ... pro všechny zájemce o projekty!

 

Nové dotační výzvy v rámci EU fondů 2014-2020. 

 

Jak úspěšně požádat a napsat projekt Vám odpoví akreditovaný seminář.

 

JAK NAPSAT ÚSPĚŠNOU ŽÁDOST V DOTAČNÍM OBDOBÍ 2014 - 2020

 

NOVÉ VÝZVY 2015

Programové období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem  Evropské unie pro toto sedmileté období.  Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. 

  

17. září v Brně

Registrace ZDE

 

 

Jak správně napsat žádost o dotaci, abyste získali dotaci EU? 

Jak projekt uchopit a postupovat při zpracování žádosti, abyste uspěli a získali finance?

Přijďte na workshop, kde Vás vše naučíme!

Osvojíte si závazné požadavky pro přípravu projektu a budete schopni připomínkovat projekt, který pro Vás napsala agentura.

Správně si zvolit dotační program je pouze prvním předpokladem k získání finanční podpory z dotačních fondů EU. Zcela zásadním krokem pro udělení dotace je bezchybně sestavený projekt. A právě na nesprávně připravených projektech havarují téměř 2/3 žadatelů o dotace!

Naučíme Vás připravit projekt a zpracovat projektovou žádost o financování z nových EU fondů a připravíme Vás na aktuální dotační období a dotační výzvy.  Poskytneme Vám praktické vodítko, typy a rady, jak celý tento proces zvládnout a vyvarovat se zbytečných chyb. 

 

 

Přidaná hodnota pro Vás:

 

 

V rámci workshopu si účastníci zpracují vlastní, reálný projektový záměr, ideálně ze své vlastní profesní oblasti. Na něm si vyzkouší tvorbu a formulace jednotlivých částí žádosti (formulace problému, cílů, popis cílové skupiny, klíčových aktivit a sestavení rozpočtu. Workshop bude tvořen praktickým nácvikem, ukázkami a příklady z praxe.

 

Rádcem a průvodcem projektovým cyklem Vám bude náš specialista:

 

Mgr. et Bc. Marek Lauermann

Lektor a konzultant pro oblast tvorby a řízení projektů. Poradenství a pomoc při tvorbě a realizaci úspěšných projektových žádostí. Pracuje na VÚT v Brně jako manažer projektů a také jako konzultant a lektor v oblasti projektového managementu. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a realizací projektů v rámci Strukturálních fondů. V současnosti působí zejména jako hodnotitel individuálních projektů a globálních grantů v rámci Strukturálních fondů (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – MŠMT, OP Lidské zdroje a zaměstnanost – MPSV), FM EHP – Norsko (tzv. Norské fondy), Národní agentury pro evropské projekty a v dalších grantových programech na národní i mezinárodní úrovni. 

 

 

Připravte svůj vlastní projekt s námi!

Těšíme se na Vás! Váš kreativní tým ERC.

 

Please reload

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

Partner:

© 2017 APL