top of page

PETICE NA OCHRANU ORLICKÉ PŘEHRADY

Letošní extrémně suché léto v kombinaci s tendencemi snižovat hladinu Orlické přehrady kvůli škodám, které způsobily minulé povodně, má pro plavbu a orlické mariny katastrofální následky. Hladina se nachází tak nízko, že je drasticky narušena funkčnost oficiálně zkolaudovaných a povolených orlických marin. Nemalé problémy řeší rovněž kempy a rekreační zařízení. Téměř všechny se potýkají s odhalenými blátivými pásy podél pobřeží, které k rekreaci rozhodně nikoho nelákají. Proto se majitelé lodí z Yacht clubu Barrandov v čele s Petrem Štěpánkem rozhodli nečekat jen tak, až někdo rozhodne „o nás bez nás“ a připravili petici, kterou chtějí vyjádřit nesouhlas se zamýšlenými kroky. Připojte se k nim, připojte svůj podpis, rozšiřte tuto petici dál v okruhu svých známých a přátel, v okruhu všech, kterým není osud Orlíka lhostejný. Vytiskněte si podpisové archy a podepsané je osobně nebo poštou odevzdávejte ve vašich marinách nebo je zasílejte na adresu: Petr Štěpánek, Yacht club Barrandov, Černokostelecká 24, 100 00 Praha 10.

PETICE NA OCHRANU ORLICKÉ PŘEHRADY

Ministerstvo zemědělství České republiky

K rukám ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky

Těšnov 65/17

110 00 Praha 1

Na vědomí

Povodí Vltavy státní podnik

K rukám generálního ředitele RNDr. Petra Kubaly

Holečkova 8

150 24 Praha 5

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní občané - příznivci orlické přehrady, obyvatelé žijící v jejím okolí jakož i rekreanti a v neposlední řadě jachtaři a provozovatelé rekreačních zařízení v oblasti Orlické přehrady chceme tímto vyjádřit vážné obavy o osud naší oblíbené vodní nádrže a apelovat na změnu přístupu při rozhodování o snižování její hladiny.

Již několik let trvající debata o nutnosti snížit hladinu z důvodu protipovodňové ochrany, v současné době mediálně velice podporované požadavky obcí a měst pod vltavskou kaskádou a v neposlední řadě letos v červnu zveřejněná studie, to vše jsou informace, které nás naplňují obavami o rekreační a sportovní využití VD Orlík.

Zmíněná studie představuje několik variant snížení hladiny na Orlíku včetně varianty úplného vypuštění. Skutečnost, že takovou variantu někdo navrhl a je předmětem seriózního zkoumání odborníky, nás doslova děsí.

Obcemi pod kaskádou prosazované, a medializované snížení hladiny je z našeho pohledu jednostranný požadavek, který vyhovuje jen jedné straně a nebere ohledy na ostatní funkce vltavské kaskády a na zájmy ostatních skupin. Více méně to lze i vyčíst z již zmíněné studie. Letošní velice suchý rok, na jehož počátku bylo neúměrné snížení hladiny nám dává velice hořce zakusit, jaké by to mohlo být. To obrovské množství vody, které bylo takto v jarních měsících ztraceno nyní, v tomto suchém létě schází nejen nám, ale negativně ovlivňuje snad vše, co je s Orlíkem přímo či nepřímo spojeno. Ať již to je energetika, vodní doprava na Labi, rekreace na Orlíku, podnikatelské aktivity či jiná odvětví zdánlivě s tímto problémem nesouvisející.

Obracíme se touto cestou nejen na Ministerstvo zemědělství, ale též na všechny další subjekty a žádáme, aby naše argumenty byly tlumočeny všem, kteří budou rozhodovat o tom, na jakou úroveň se hladina na Orlíku sníží.

Pevně věříme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a zkušenosti. Opravdu nechceme, aby se z Orlíka stala "pouze" retenční nádrž bez života.

Opravdu nechceme, aby populistická gesta zlikvidovala jednu z nejkrásnějších oblastí Jižních Čech, jezero, kterému my jachtaři říkáme moře v srdci Evropy.

Žádáme, aby kroky směřující k snižování hladiny Orlické přehrady byly realizovány tak, aby nedocházelo k poškozování rekreační a krajinné funkce Orlické přehrady

Děkujeme Vám, že věnujete svůj čas a pozornost tomuto tématu a jeho řešení.

Petiční výbor:

Petr Štěpánek, nar. 26. července 1961, V Olšinách 108/3140, Praha 10 - Strašnice

Jiří Scheiner, nar. 18. července 1949, Komárovská 282, Praha 9

Vladimír Janouš , nar. 21. května 1958, Čs. armády 1614, Vlašim

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:

Petr Štěpánek, V Olšinách 108/3140, Praha 10 - Strašnice,

tel. 602220027

Více na:

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page