top of page

Jeřábování na Orlíku zdarma

Informace Státní plavební správy č. 28/2015 zde dne 22. 9. 2015 ze dne 22. 9. 2015 o pomoci Povodí Vltavy, státního podniku, s transportem lodí z přehradní nádrže Orlík Povodí Vltavy, státní podnik, zajistí ve dnech 3. a 4. října 2015 na hrázi vodního díla Orlík přistavení jeřábu, který umožní transport lodí z vody na sucho. Státní podnik tuto bezplatnou službu organizuje, aby usnadnil majitelům či provozovatelům odvoz jejich lodí ve chvíli, kdy je hladina v důsledku sucha na mimořádně nízké úrovni a dále klesá, a současně nejsou ze strany Českého hydrometeorologického ústavu prognózovány žádné změny charakteru počasí, které by nepříznivý vývoj hladiny změnily ještě před ukončením plavební sezóny.

Zájemci o transport lodi by měli zaslat závazné vyjádření na centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, a to na emailovou adresu dispecink@pvl.cz. Závazné vyjádření by mělo obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, typ plavidla, kontakt (telefon, e-mail). Případné telefonické dotazy zodpoví toto pracoviště na tel. číslech 257 329 425 nebo 724 067 719. Definitivní rozhodnutí o zajištění této služby bude státním podnikem učiněno podle počtu vyjádření závazného zájmu doručených do 28. září 2015. V případě velkého zájmu může být tato bezplatná služba rozšířena i do dalších dnů. Upozorňujeme však, že tato služba zajistí pouze vyzvednutí lodí z vody pomocí přistaveného jeřábu. Další transport a odvoz lodí jsou si povinni zajistit majitelé plavidel. Nebude umožněno v tomto místě lodě skladovat. Současně prověřujeme možnost převážení omezeného počtu plavidel přes hráz vodního díla Orlík na hladinu vodního díla Kamýk po ukončení převozu lodí na vodním díle Slapy. Platí do: odvolání (čj. 7898/PH/15) Ing. Hynek Beneš v. r. ředitel pobočky

EndFragment

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page