Žádné omezení plavby na nádrži Vrané nad Vltavou MDČR neplánuje

6.10.2015

 

Na internetu se objevil návrh na změnu vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, který omezoval plavbu na nádrži Vrané nad Vltavou pouze pro lodě s motorem do 10 kW.

 

Předseda představenstva APL Petr Novotný se obrátil na Ministerstvo dopravy ČR. Z jednání vyplynulo, že se jedná o soukromou iniciativu jednoho právníka a že MDČR žádný takový návrh nepřipravilo a ani o něm neuvažuje.

 

Zde je vyjádření z MDČR:

 

Vážený pane předsedo,

dovolte, abych odpověděl na Váš e-mail týkající se návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále jen „vyhláška č. 46/2015 Sb.“).

 

Návrh novelizační vyhlášky, který jste připojil ke svému e-mailu, nepochází z dílny Ministerstva dopravy a neodpovídá ani žádnému záměru Ministerstva dopravy.

 

Ministerstvo dopravy v současné době pracuje v rámci vyhlášky č. 46/2015 Sb. pouze na novele ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky, které se týká problematiky tzv. nočního „kotvení“ plavidel.

 

Ministerstvo dopravy zároveň opakovaně konstatuje, že zásahy do příloh vyhlášky č. 46/2015 Sb., jejichž účelem by bylo další omezení rozsahu plavby se spalovacím motorem, považuje za nepřijatelné. Z toho tedy vyplývá, že by takovou změnu rozhodně neiniciovalo.

 

Martin Kozák

 

odbor drážní a vodní dopravy

oddělení vnitrozemské plavby

 

 

 

Podvodný návrh vyhlášky, který se objevil na internetu:

 

 

 

Please reload

Nejnovější příspěvky

Protest proti omezení rychlosti plavby v Praze

04.12.2015

1/4
Please reload

Please reload

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow