top of page

Dotace z Evropské unie

Pokud uvažujete o nějakém projektu, který by mohl využít evropské dotace, obraťte se na místopředsedu APL Jana Wolfa, který se evropskými dotacemi dlouho zabývá. APL navázala spolupráci s firmou ANYLOPEX. Pavel Sehnal z této firmy, který se věnuje také námořnímu jachtingu a windsurfingu, umí s dotacemi pracovat a je ochoten pomoci: „Na každém ministerstvu vám řeknou, že rekreace a s ní související činnost podporována není, ale občas lze najít některé aktivity, které podpořit lze. Jedná se o zajímavý blok peněz, neboť jsme na začátku období 2014–20, pro které je připraveno 25 miliard EUR. Pro členy APL by mohly být zajímavé dva dotační tituly – Program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Programem životního prostředí. Aktuálně je možné podporovat záležitosti krajinářské, malé vodní nádrže, případně revitalizace cest, nakládání s odpady, ochrana ovzduší a vody – to je, co se týká životního prostředí, v oblasti inovací je to nákup strojů a techniky pro mladé začínající podnikatele. Zajímavý je také program Marketing – který je již vyhlášený, přihlášky jsou do konce listopadu a můžete dostat až 50 % na účast na zahraničních výstavách,“ říká.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page