top of page

V Praze hrozí omezení plavby

Vladimír Toman se 12. 11. zúčastnil za APL jednání na SPS Praha na téma omezení rychlostí plavby v úseku Praha Štvanice – Modřany. Na jednání byly pozvány v hojném počtu zájmové organizace – kanoisti, veslaři, jachtaři a další, dále policie, SPS, povodí a další. Jednání bylo vyvoláno stížnostmi zaslanými olympijským výborem sportovců na MD na vlnění a sání v těchto lokalitách jejich tréninků. SPS prý stížnosti musí řešit, a tak je řeší.

SPS prezentovala vlastní návrh – ve výše uvedené lokalitě zavést režim plavby ve výtlaku pro všechna plavidla a po celý rok a toto vyznačit novými znaky které předvedla.

Toto řešení není optimální pro lehká plavidla (vodní skútry, nafukovací čluny a pod.), která nedělají vlnu ve skluzu, a naopak to neřeší plavbu větších těžších plavidel, která v určitých rychlostech dělají velkou vlnu i ve výtlaku. Dále SPS stále tvrdí, že není schopná měřit rychlost plavidel na otevřené vodní ploše – řece – a současně i fotit a identifikovat označení plavidla a kapitána. Tedy nemůže přistoupit na rychlostní omezení a musí omezení rychlosti řešit hranicí výtlak/skluz.

Pokud by došlo k realizaci tohoto návrhu, byli by celoročně poškozována ta plavidla, které nedělají vlny nebo jen malé a to i v úseku, kde není zvýšený provoz, jako je nad mostem Inteligence po jez Modřany. Dále by nešlo zákazníkovi předvést žádné plavidlo ve skluzu v Praze při testech a při výstavě LODĚ NA VODĚ by se při doprovodném programu i při testech nových lodí musel dodržovat výtlačný režim plavby. Pravděpodobně by museli tento režim dodržovat i trenéři všech vodních sportů a jejich svěřenci by jim většinou ujeli… Nebo by všichni trenéři měli výjimku?

Za APL musíme k tomuto napsat naše stanovisko. Domnívám se, že lokalita centra Prahy je opravdu vhodná pouze k pomalé plavbě.

• Štvanice – Vyšehrad: pomalá rychlost

• Vyšehrad – most Inteligence: mohlo by být časové omezení rychlostí, například rychle do 14 hodin pomalu 14–18 a dále zas rychle.

• most Inteligence – Modřany: bez omezení.

Dále by bylo vhodné zvýšit v této lokalitě plavební dozor SPS a Policie na dodržování rychlostí a předpisů. To by mělo platit ale i pro sportovce, například na přestupky plavby veslic a dalších v plavební dráze, plavby potmě neosvětlenými loděmi atd. Měly by být udělovány vysoké pokuty za porušení, a to především za opakované porušení.

Pokud by SPS přistoupila na měření rychlosti, bylo by podstatně vhodnější i spravedlivější omezit rychlost plavidel než řešit, zda plavidla plují ve skluzu či ne.

Prosíme o vaše názory.

Názor Petra Novotného, předsedy APL:

"Nevidím žádný důvod k žádnému zákazu plavby ve skluzu kdekoli. Jsme jediný stát na světě, který má toto omezení. Je to s odpuštěním idiotské. Malý nafukovací člun, kterých je nejvíc, nebo třeba náš lehký hliníkový člun, nedělají, když jedou ve skluzu, žádnou vlnu – nebo tak do výše asi dvou centimetrů. Proč by jim proboha mělo být zakazováno takto plout?

Jestli někdo chce, aby se někde nedělaly vlny, ať tam dá znak Zákaz vlnění a sání. A ten by se měl projednat, kde bude a kde ne, a měli by se k tomu přizvat zúčastnění, kterých se to týká. Nemůže přece jedna skupina loďkařů zabrat celou vodu po celé Praze a znemožnit všem ostatním používání jejich lodí."

NázorJiřího Fexy z OAKBay.cz:

"Vzhledem k současnému tlaku na zničení rekreační plavby v Česku

přikládám i svůj názor.

V současné době ihned po zavedení nových předpisů pro splavnění řek se

čirou náhodou řeší jak opět plavbu znemožnit. Když se nepodařilo to

upravit už v zákoně, tak vylézají jiná řešení, která jakoby náhodou

vyplývají z potřeby bezpečnosti a přírodních podmínek na našich vodách.

Evidentně nestačí vypustit Orlík a přes noc tam a na Slapech zakázat

kotvení, ještě bylo potřeba zkusit zákaz plavby na Vraném, teď nejlépe

plavbu pro rekreaci zakázat i v Praze.

Je evidentní, že v případě Vraného i Prahy se jedná o nějakou úzkou

skupinku vlivných, kteří při svém "džogování" mají strach z něčeho čemu

se říká vlna a nebo loď. Vzhledem k tomu, že nejde zakázat vítr a ani

vlny, hromadná doprava na velkých lodích je také společensky

přijatelnější než ti "šílenci" na rychlých lodích co jezdí až 50 km/h a

místy i rychleji, tak je nejviditelnější zakázat a nebo alespoň

znemožnit plavbu jim. Dnes ve všeobecné náladě všechno zakázat je to pro

přebujelou státní správu to nejelegantnější řešení. Tím se má

automaticky za to, že udělali vše pro blaho národa. Ovšem to nejhorší

pro ty kterých se to týká. A protože každá mince má dvě strany, tak se

to hodně dotkne i těch, kteří o tuto úpravu usilují. Hlavně že ale koza

chcípla první sousedovi.

Za mě nesouhlasím s jakýmkoliv dalším omezováním plavby a to ani v

navrhovaných hodinách. Pro mě je zcela normální, že na vodě jsou vlny a

že tam jezdí lodě a ne jenom ti, co ani nevidí kam jedou. Toto je jenom

strčený prstíček a když to projde zde, rozhodně to tím neskončí. S těmi

vlnami (vlnobitím a sáním) to asi nebude také tak horké. Když vidím

minimálně půlmetrové vlny za Odrou jedoucí z Prahy na Slapy a nikdo ani

nemukne, tak to asi ve vlnách nebude, ale spíš v tom "kde na to ti

hajzlové sebrali peníze". A zrovna dneska bych všem doporučil se jít

podívat na řeku, když fouká vítr. Taky jsou tam vlny.

Tímto názorem rozhodně nijak nezatracuji vzájemnou ohleduplnost a

pozitivní přístup.

Proč tedy máme omezovat jen rekreační plavbu??? Vždyť těch omezení tady

máme tolik, proč tedy další. S tím se nám lépe žít nebude. To povede jen

k dalším problémům a naschválům. O těch co budou muset zabalit svoje

živobytí se ani nezmiňuji. Dalších argumentů bych měl ještě několik

hustě popsaných stran.

Proč, proč, proč?"

Stanovisko Českého svazu jachtingu:

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně zaujal k navrženým úpravám plavby na vltavské vodní cestě ze strany SPS Praha následující stanovisko: Výkonný výbor je proti omezování rychlosti respektive režimu plavby ve skluzu v úseku od Železničního mostu po Modřanský jez, protože je přesvědčen, že neřeší problematiku lodní dopravy v tomto úseku a navíc omezuje provozování jachetního sportu, který je z hlediska bezpečnosti a organizování sportovních akcí a tréninků závislý na možnosti jízdy motorových člunů organizátorů a člunů Hladinové záchranné služby ČSJ ve skluzu.

Analýza současného stavu podle Bohumila Nedvěda z firmy Best Adventure:

1, Co říká legislativa (čím je Vltava a jak se máme dle současné legislativy na Vltavě chovat)

- Vltava z hlediska Evropské kvalifikace je vodní cestou první třídy (je přes Labe napojena na moře) a z to plynou jisté možnosti.

- Již se to říkalo několikrát, ale na vodní cestu první třídy nepatří sportovní náčiní a pokud ano, tak musí dodržovat jistá pravidla - motorové lodě, které plují na

soutěž po kýlu jsou normální plavidla a jsou i tak vybavena (poziční světla, záchranné prostředky, nářadí, lano, kotva, pádlo, háček hasicí přístroj atd.). Můžeme to srovnat s autem na silnici, kam vám auto určené pro závody pustí, jen když bude splňovat požadavky na provoz osobních aut na komunikacích.

2, Předpokládám, že v občanské společnosti "Státní orgány" nesmí zasahovat a omezovat bytí občanů státu, pokud tak nečiní v jejich zájmu a už vůbec ne v zájmu jakékoliv skupiny občanů. Zájem tedy musí být veřejný a nezávislý na jednotlivci či

skupinám. Pokud je tedy pro občany státu dobré nějaké omezení, musí být řádně zdůvodněné. Jinak je čas a energie věnovaná tvorbě takového omezení v podstatě zbytečná. Občané se mohou domáhat změny soudně, a to klidně i u soudu pro lidská práva, a to je třeba mít vždy na mysli.

Nevidíme žádný důvod omezovat rychlost a způsob jízdy, kdekoliv v Praze, ale jsme ochotni připustit omezení rychlosti od Štvanice horní voda po železniční most a

to na např.: 10 km/h. A to z bezpečnostních důvodů, kde při prohlídce pražské architektury by vůdci plavidel mohli přehlédnout překážku v plavební dráze (plavec, co tam nemá co dělat, veslař, rybář atd.).

3, Pohyb spotovního nářadí po Vltavě. Zde dle nás nemá žádné spotovní náčiní, které nesplňuje Řád plavební bezpečnosti co dělat a je třeba to jednou a provždy říct jasně. Na řece zařazené v první třídě mají plout zařízení schválená k plavbě na tomto typu řeky a basta. Něco jiného je, zda jsme ochotni udělit vyjímku a pokud ano, tak proč a kdo ji může udělit.

- Plavci nemají na tomto typu řeky co dělat (něco jako chodec na silnici první třídy, sám jde proti jedoucím, skupina ve směru jízdy, měli by mít odrazky atd.), tedy SPS by měla vymezit úsek pro plavce (žluté bóje), případně osadit tabule, ať plavec neplave dál než 25 m od břehu. V této vzdálenosti by žádná loď neměla jet rychle (ani nemotorová plavidla).

- Kánoe, veslice, kajaky a jiná plavidla na pohon lidskou silou musí splňovat Řád plavební bezpečnosti, a to bez výjimky, pokud ne musí plout na vyhrazené trati - konečně by se to takto mělo řešit. Pokud trénuje někdo na kole v běžném provozu, musí mít kolo řádně vybavené a nikdo o tom nikde nediskutuje.

4, Co můžeme udělat v rámci platné legislativy pro ostatní uživatele řeky v daném prostoru, abychom neomezovali uživatele řeky, kteří plní Řád plavební bezpečnosti, abychom nebyli v rozporu s kvalifikací řeky dle mezinárodních dohod a neomezovali

nadměrně občany?

Podle mne je to, pokud připustíme možnost pohybu sportovních náčiní na řece, její koridorizace (vybojkovat usek pro ténink veslařů, kánoistů, skifařů, dračích lodí, plavců atd.) tak, aby zůstal zachován mezinárodní statut řeky první třídy.

Omezení rychlosti v určitém čase a úseku je také možné řešení:

Po-Pá: 07:00-15:00, 22:00-07:00 Štvanice - Železničnáí most 10 km/hod, jinak bez omezení

So-Ne: Bez omezení

Pořádají-li se závody, tak lze osadit pro zabraný prostor přenosné značky se sníženou rychlostí např.: na 10 km/hod.

To jsou mé návrhy jak doplnit dopis pro SPS, byť jsou to body, které se již předříkaly, tak je třeba je stále opakovat a doplňovat dalšími poznatky. Zjistit, zda poškozená část uživatelů řeky (a tedy ta, která neporušila nic a své lodě udržuje ve stavu, který odpovídá Řádu plavební bezpečnosti) nemůže žalovat stát o znehodnocení jejich života čili nějaká újma způsobená tím, že stát je bezdůvodně omezuje.

Za chvíli by se mohlo stát, že se někomu nebudou líbit plachty na plachetnicich, protože stíní jeho výhledu z lehátka na břehu, či motory jsou moc motorové, a tak je zrušme úplně atd.

Český svaz vodního motorismu považuje za nutné reagovat na zápis z jednání:

- Již na pozvánce bylo uvedeno, že se jedná o schůzku „...k otázce možné regulace...“ V žádném případě se nejednalo o „možnosti regulace“, ale byla nám naprosto nevybíravě představena bez možnosti diskuze verze SPS vedoucí k likvidaci kluzu v oblasti Výtoň – Modřany bez výjimek a privilegování jedné zájmové skupiny užívající Vltavu. Což samo o sobě vyvolává mnoho otázek.

- Ze zápisu vyplývá, že všichni zúčastnění, včetně ČSVM de-facto souhlasí s tímto návrhem, což v žádném případě není pravda.

- Celá schůzka nejen na mě působila dojmem, že je vše předem rozhodnuto a schůzka se svolává pouze z formálních důvodů, aby v případě protestů mohla SPS říci: „...Proběhlo jednání a toto je jeho výsledek...“ O čemž mě přesvědčil i Vámi dodaný zápis.

- Vltava má status mezinárodní vodní cesty a NENÍ výcvikovou „vodní plochou“ jen veslařů, kanoistů a ČOV!!! Vltava má umožnit plavbu VŠECH plavidel a neomezovat jednu skupinu uživatelů na úkor skupiny jiné.

- Plavba ve výtlačném režimu je naprosto neuchopitelný pojem, pro každou loď znamená jinou rychlost a i velká těžká plavidla, která nemohou plout jinak než ve výtlačném režimu, mohou produkovat značnou vlnu. O tom zda je plavidlo ve výtlačném, nebo přechodovém režimu, lze s úspěchem pochybovat a kapitán plavidla není schopen tuto hranici určit.

- Vůdci plavidel, kteří nebezpečným způsobem plavby ohrožují ostatní plavidla a nebo způsobují vlnění a sání v místech, kde je to zakázáno, porušují pravidla platná již dnes, takže problémy lze vyřešit častější přítomností dozorových orgánů a není třeba zavádět nový zákaz. Protože ten, kdo v současné době porušuje tři pravidla bude porušovat i to čtvrté.

- Vzhledem k tomu, že Vámi navrhovaná regulace plavebního provozu v Praze je pro nás nepřijatelná a naprosto likvidačním způsobem zasahuje do práva užívání řeky, možnosti trénování, přípravy na závody a testování plavidel, navrhujeme regulaci pouze v místech, kde je pomalá plavba logická a na níž se shodli VŠICHNI účastníci jednání.

- Předpokladem k fungování těchto regulativ je však neustále zmiňovaná zvýšená přítomnost Policie ČR, Městské policie a SPS. Nebudou-li tyto orgány důsledně činit co je jim zákonem ukládáno, kontrolovat a trestat nedodržování všech platných předpisů, zákonů a vyhlášek, míjí se jakákoliv omezení plavby zcela účinkem a ani Vámi navržené celoplošné omezení by nemělo žádný vliv na zklidnění situace.

- Jelikož neutuchá neustálý tlak ze strany ČOV na regulaci motorové plavby v tomto úseku a prosazování vlastních zájmů ČOV (i když z našeho pohledu se postupně situace v tomto úseku Vltavy uklidňuje a nedochází k tolika konfliktům jako před časem) rozhodl se ČSVM razantněji bránit zájmy motorové plavby. V žádném případě nebudeme v mezích zákona a platné legislativy ustupovat ze svých pozic a jsme připraveni se bránit všemi dostupnými prostředky včetně soudů, dovolání k EU atd., bude-li neustále útočeno ze strany ČOV na naše nezadatelná práva užívání vodního toku k motorové plavbě.

Zároveň Vás tímto žádáme o důslednější kontrolu ze strany dozorových orgánů, které povedou k dodržování tzv. „Desatera... „ Ze zkušeností našich členů vyplývá, že minimálně 5 z 10 uvedených bodů je stále ignorováno ze strany veslařů a kanoistů, což samo o sobě je bezpečnostním rizikem pro všechny účastníky plavebního provozu. V podzimních a jarních měsících, kdy se brzy stmívá, chybí zejména poziční světla na trenérských plavidlech i plavidlech sportovců. Dále Vás žádáme i o kontrolu výstroje trenérských plavidel, která mají na palubě pouze motor a nádrž. Dle našeho názoru by měli mít trenérské lodě na palubě kromě povinné výbavy i dostatek záchranných prostředků pro všechny doprovázené sportovce, neboť ti na svých nemotorových plavidlech nemají žádné záchranné prostředky i přesto, že jim to zákon nařizuje. Neustálé volání ČOV po zajištění bezpečnosti pro své „žáčky“ je z našeho pohledu velkým pokrytectvím. Nedodržování ustanovení „Desatera“ a plavba malých dětí na veslicích a kánoích bez záchranných vest už sama o sobě vede k ohrožení jejich zdraví a života. Sám jsem v minulých letech lovil z vody několik převrácených dětí v podzimních měsících bez vest a bez doprovodu trenéra. Ukažte mi kolik dětí přeplave Vltavu v Podolí v 5°C vodě..? Být rodičem a vidět jak jsou děti bezpečnostně zajištěny okamžitě je z vodáckého klubu odhlásím. Nedovedu si představit, že by se moji 12ti letí synové pohybovali po Vltavě bez doprovodu a bez záchranných vest. Součástí sportovních výchovy u mládeže ČSVM je znalost plavebních zákonů a vyhlášek a upřímně pochybuji, že tuto znalost má mládež u ostatních svazů a trenéři samotní.

Návrh ČSVM:

Regulace provozu v úseku Výtoň/železniční most ř. km 55,4 – Helmovský jez, resp. výjezd z dolního plavebního kanálu PK Štvanice.

- pouze plavebními znaky omezujícími rychlost plavby na 10km/hod při zachování zákazu nebezpečného sání a vlnobití v celém úseku – plavební znaky umístit viditelně nejlépe podvěsem pod železniční most na Výtoni v oblasti pilířů. U Štvanice viditelně nad sání do vodní elektrárny u Helmovského jezu.

Za Český svaz vodního motorismu

Jiří Pěknice, předseda

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page