top of page

Valná hromada APL


Valná hromada APL se konala 14. prosince 2015. Její hlavní náplní bylo schválení nových stanov APL, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. Navíc přinášejí mimo jiné změny ve výši členských příspěvků a způsobu vzniku a zániku členství. V rámci APL vznikly pracovní skupiny – Rozvoj vodních cest, jejímž vedoucím je Jan Wolf, a Legislativa, kterou vede Oldřich Straka. Všichni členové APL, kteří mají k daným tématům nějaké informace a chtějí se na činnosti v těchto oblastech aktivně podílet, se mohou hlásit vedoucím obou skupin. Nové stanovy i zápis z valné hromady jsou ke stažení v členské sekci.

Kommentare


  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page