top of page

Setkání účastníků TCC-SCV v Praze

Ve dnech 2. a 3. března se konalo v Praze setkání v rámci sjednocení požadavků na profesionální skippery TCC-SCV. Programu TCC-SCV, který je financován z prostředků EU, se účastní zástupci z Francie, Španělska, Velké Británie, Německa, Chorvatska, Slovinska, Rumunska, ČR a rovněž EBI se sídlem v Bruselu.

Program spočívá v tom, že každý stát roztřídil své osnovy (u nás osnovy pro oblast plavby B) na jednotlivé „základní částice“ a ty se nyní vzájemně porovnávají. Co to je základní částice: Představme si předmět meteorologie, v něm oblaka. Základními částicemi potom budou jednotlivá oblaka – cirrus, cirrostratus atd.

Z našich osnov jsem takto vygeneroval asi 1 600 základních částic. Osnovy všech zúčastněných států se nyní shodují asi v 550 základních částech a pražské setkání se snažilo, aby se dosáhlo co nejvíce shod. Cílem je asi 800 společných základních částic. Tím vzniknou společné požadavky pro všechny země a bude rovněž přehled o jednotlivých rozdílech. Jestliže tedy bude někdo mít vystavenou k licenci obchodní doložku v ČR (prozatím nejsou zavedené) a bude chtít pracovat jako skipper ve Francii, zjistí si z internetu rozdíly v požadavcích, ty si doplní, a Francie by mu měla vystavit jejich obchodní doložku.

K tomu, aby to celé fungovalo, bude zřejmě nutné prosadit evropskou Směrnici, a to je určitě záležitost několika let. Zástupci Evropské komise a členové Evropského parlamentu se s výsledky programu TCC-SCV seznámí na závěrečné konferenci konané v Bruselu 16. června letošního roku. Případní zájemci o program jsou samozřejmě vítáni a na požádání jim pošlu další podrobnosti.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page