top of page

Závěrečná konference TCC-SCV

Závěrečná konference projektu TCC-SCV se bude konat dne 16.června v Bruselu. Účastnit se bude také Olda Straka.

"Skippeři pracující bez hranic" - konference dne 16 června 2016

Klíčoví EU úředníci a představitelé národních administrativ debatují se zástupci lodního průmyslu o pracovní mobilitě profesionálních skipperů.

Projektový tým TCC-SCV s potěšením oznamuje seznam mluvčích a program konference "skipperů pracujících bez hranic", která se bude konat v Bruselu dne 16. června 2016.

Téma a mluvčí

Představte si dvě identické charterové lodě délky do 24 m kotvící v italském přístavu: stejná délka, stejný výrobce. Jediný viditelný rozdíl je jejich vlajka, řekněme jedna je pod španělskou vlajkou a druhá pod německou. Nyní místní, italský profesionální skipper zjistí, že není schopen pracovat na některé z těchto lodí, protože jeho italská kvalifikace není akceptována na žádné z těchto lodí.

Absurdní? Ano, toto je drsná realita pro profesionální skippery malých obchodních plavidel!

Nedostatečné vzájemné uznávání odborných skipperských kvalifikací postihuje širokou škálu aktérů, od skipperů samotných po charterové společnosti, agentury zajišťujících lodní posádky, vzdělávací instituce a vnitrostátní námořní orgány. Národní asociace lodního průmyslu jsou rovněž znepokojeni současnou situací a čtyři z nich - a to ANPPER (Španělsko), APL (Česká republika), BVWW (Německo) a FIN (Francie), se připojili jako partneři projektu TCC-SCV.

Partneři projektu TCC-SCV si vás dovolují srdečně pozvat na konferenci na téma " skippeři pracující bez hranic ", která se koná v Bruselu dne 16. června 2016. Konference poskytne vzácnou příležitost pro lodní průmysl, EU a vnitrostátní orgány, aby se dozvěděli více o této problematice a vyměnili si své zkušenosti a nápady možných řešení.

Mluvčími na konferenci jsou:

• Scott Farquharson, generální ředitel SUNSAIL (TUI Marine), jedné z největších charterových společností na světě

• István Ujhelyi, místopředseda Evropského parlamentu pro Dopravu a Výboru pro cestovní ruch

• Claudia Monteiro de Aguiar, předsedkyně meziskupiny Evropského parlamentu pro cestovní ruch

• David Kerr, námořní atašé Stálého zastoupení Malty v EU

• Hubert Gambs, ředitel Evropské komise pro námořní záležitosti a rybolov

• Konstantinos Tomaras, zástupce vedoucího oddělení Evropské komise pro odborné kvalifikace a dovednosti

• Lara Hidalgo, právní poradce španělské lodní asociace ANEN

• Silja Teege a Mike John, ředitelé společnosti Sea Teach a vedoucí projektu TCC-SCV

Generální ředitelka European Boating Industry (partner projektu a Bruselský hostitel této události), Mirna Cieniewicz, vysvětluje, že "konference je vrcholnou událostí po letech výzkumu a analýzy prací prováděných týmy národních odborníků v rámci TRECVET a projektu TCC-SCV.

Sedm různých národních kvalifikací bylo prostudováno s cílem rozvíjet TRECVET základní osnovy pro skippery malých komerčních plavidel. Výsledky budou prezentovány dne 16. června. "

Dodává, že "konference není zamýšlena jako odborný seminář, nýbrž jako první krok velmi potřebného evropského a národního dialogu o profesionálních skipperech malých komerčních plavidel a způsobu, jak uvolnit potenciál charteru lodí v Evropě."

Podívejte se na podrobný program a seznamu řečníků se zde: http://europeanboatingindustry.eu/images/Members_Meetings/Programme%20_Skippers%20Working%20Without%20Borders_FINAL.pdf

Jednacím jazykem konference je angličtina bez tlumočení. Účast je zdarma a předchozí registrace je nutná. Účastníci budou mít možnost spolupracovat a vyměňovat si v živé debatě názory během celé akce.

Více informací o konferenci viz http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/?page_id=349

Pro registraci, pošlete své jméno, příjmení, organizaci, funkci a zemi na office@europeanboatingindustry.eu nebo info@tcc-scv.eu

Pozadí projektu

Projekt TCC-SCV je projekt navazující na projekt TRECVET, který obdržel "Success Story" ocenění Evropskou komisí. Tentokrát 10 partnerů z 9 zemí EU spojilo své síly v projektu TCC-SCV ke stanovení metodiky a standardní analýzy pro jednotlivé národní školicí osnovy ze sedmi zemí: Velké Británie, Německa, Španělska, Francie, České republiky, Chorvatska a Slovinska. Partneři projektu vyvinuli software s názvem „Srovnání nástroj“, který umožní zúčastněným stranám možnost porovnat sedm sad kvalifikací. Tato data byla použita v novém „TRECVET základní osnovy“ pro skippery malých komerčních plavidel, de facto se jedná o vůbec první evropské osnovy pro profesionální skippery. Tato TRECVET základní osnovy plus národní specifické moduly jsou první svého druhu a budou mít za cíl usnadnit vzájemné uznávání kvalifikací a tím pracovní mobilitu skipperů v celé EU, stejně jako pomoci jako základ pro rumunské a české orgány, kde práce na novele kvalifikací se v současné době rozbíhají.

Více informací o projektu TCC-SCV na http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/?page_id=19

Pro více informací kontaktujte:

Mirna Cieniewicz nebo Ewa Tomczuk – European Boating Industry

office@europeanboatingindustry.eu

Tel.: +32/2 403 36 20

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page