top of page

Jen čtyři týdny zbývají do konference "Skippeři pracující bez hranic"


Pracovní mobilita skipperů: zástupci lodního průmyslu budou diskutovat s klíčovými úředníky EU a administrativou členských států.

V Bruselu dne 16.června 2016

European Boating Industry a projektový tým TCC-SCV s potěšením oznamuje potvrzené přednášející na konferenci projektu „Skippeři pracující bez hranic“, která se bude konat v Bruselu dne 16. června 2016.

Téma a přednášející

Představte si dvě identické charterové lodě délky do 24 m kotvící v italském přístavu: stejná délka, stejný typ lodě. Jediný viditelný rozdíl je jejich vlajka, řekněme jedna je pod španělskou vlajkou a druhá pod německou. Nyní místní, řekněme italský profesionální skipper zjistí, že on/ona není schopen pracovat na některé z těchto lodí, protože jeho italská kvalifikace není akceptována.

Absurdní? Toto je drsná realita profesionálních skipperů malých obchodních plavidel!

Nedostatečné uznávání odborných kvalifikací skipperů postihuje širokou škálu aktérů, od velitelů samotných, po charterové společnosti, posádky, vzdělávací instituce a vnitrostátní námořní orgány. Národní průmyslové svazy jsou také znepokojeni současnou situací a tři z nich - a to APL (Česká republika), BVWW (Německo) a FIN (Francie), se připojili jako partneři projektu TCC-SCV.

Konference "Skippeři pracující bez hranic", která se bude konat v Bruselu dne 16. června 2016, poskytuje jedinečnou příležitost pro lodní průmysl, orgány EU a vnitrostátní administrativy, aby se dozvěděli více o této problematice a vyměnili si nápady o možných řešeních a budoucí potřebné iniciativě.

Generální tajemník European Boating Industry paní Mirna Cieniewicz vysvětluje, že ""konference je vrcholnou událostí po letech výzkumu a analýzy prací prováděných týmy národních odborníků v rámci TRECVET a projektu TCC-SCV“.

Sedm různých národních kvalifikací bylo prostudováno s cílem rozvíjet TRECVET základní osnovy pro skippery malých komerčních plavidel. Výsledky budou prezentovány dne 16. června. "

Dodává, že "konference není zamýšlena jako odborný seminář, nýbrž jako první krok velmi potřebného evropského a národního dialogu o profesionálních skipperech malých komerčních plavidel a způsobu, jak uvolnit potenciál charteru lodí v Evropě."

Mluvčími na konferenci jsou:

• Josie Tucci, generální ředitel Moorings (TUI Marine), jedna z největších charterových společností na světě

• István Ujhelyi, místopředseda Evropského parlamentu pro Dopravu a Výboru pro cestovní ruch

• Claudia Monteiro de Aguiar, předsedkyně meziskupiny Intergroup Evropského parlamentu pro cestovní ruch

• David Kerr, námořní atašé Stálého zastoupení Malty v EU

• Konstantinos Tomaras, zástupce vedoucího oddělení Evropské komise pro odborné kvalifikace a dovednosti

• Thomas Strasser, vedoucí týmu firemní politiky v oddělení Evropské komise pro Středomoří, Námořní záležitosti a rybolov

• Mirna Cieniewicz, generální tajemník European Boating Industry

• Lara Hidalgo, právní poradce španělské lodní asociace ANEN

• Silja Teege, ředitelka společnosti Sea Teach a vedoucí projektu TCC-SCV

Podívejte se na podrobný program a seznamu řečníků se zde: http://europeanboatingindustry.eu/images/Members_Meetings/Programme%20_Skippers%20Working%20Without%20Borders_FINAL.pdf

Jednacím jazykem konference je angličtina bez tlumočení. Účast je zdarma a předchozí registrace je nutná. Účastníci budou mít možnost spolupracovat a vyměňovat si v živé debatě názory během celé akce.

Více informací o konferenci viz http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/?page_id=349

Pro registraci, pošlete své jméno, příjmení, organizaci, funkci a zemi na office@europeanboatingindustry.eu nebo info@tcc-scv.eu

Pozadí projektu

Projekt TCC-SCV je projekt navazující na projekt TRECVET, který obdržel "Success Story" ocenění Evropskou komisí. Tentokrát 10 partnerů z 9 zemí EU spojilo své síly v projektu TCC-SCV ke stanovení metodiky a standardní analýzy pro jednotlivé národní školicí osnovy ze sedmi zemí: Velké Británie, Německa, Španělska, Francie, České republiky, Chorvatska a Slovinska. Partneři projektu vyvinuli software s názvem „Srovnání nástroj“, který umožní zúčastněným stranám možnost porovnat sedm sad kvalifikací. Tato data byla použita v novém „TRECVET základní osnovy“ pro skippery malých komerčních plavidel, de facto se jedná o vůbec první evropské osnovy pro profesionální skippery. Tato TRECVET základní osnovy plus národní specifické moduly jsou první svého druhu a budou mít za cíl usnadnit vzájemné uznávání kvalifikací a tím pracovní mobilitu skipperů v celé EU, stejně jako pomoci jako základ pro rumunské a české orgány, kde práce na novele kvalifikací se v současné době rozbíhají.

Více informací o projektu TCC-SCV na http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/?page_id=19

Pro více informací kontaktujte:

Mirna Cieniewicz nebo Ewa Tomczuk – European Boating Industry

office@europeanboatingindustry.eu

Tel.: +32/2 403 36 20

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page