top of page

Směrnice EU pro rekreační plavidla 2013/53/EU vstoupila v ČR v platnost


V sekci dokumenty najdete informaci z EBI týkající se nové Směrnice EU pro rekreační plavidla 2013/53/EU.

Směrnice vstoupila v České republice v platnost dne 15. dubna 2016 Vládním nařízením č. 96/2016. (Rovněž v sekci dokumenty.) Doporučujeme si informace z EBI přečíst, od 18. ledna 2017 přestává platit Směrnice 2003/44/EC a nová pravidla budou platit pro všechny dovozce. V bodě 4 je formulář „Prohlášení o shodě“ podle této nové Směrnice, lze si ho stáhnout. Doporučujeme si rovněž pročíst bod 6, který porovnává novou a původní Směrnici pro lodě a motory.

Zkratky:

RCDI – Směrnice 2003/44/EC

RCDII – Směrnice 2013/53/EU

DoC – Prohlášení o shodě

RCDI loď + RCDI motor

DoC pro loď i motor se týká Směrnice 2003/44/EC a výrobky lze prodávat do 17. ledna 2017.

RCDI loď a RCDII motor

Lze prodávat do 17. ledna 2017, ale pokud byla loď uvedena na trh před 18. lednem 2017, lze tuto kombinaci nadále bez problémů prodávat. Uvádění na trh – první uvedení na trh v jakékoli zemi EU.

RCDII loď + RCDII motor

Vše OK, lze prodávat.

RCDII loď + RCDI motor

Pokud byl motor uveden na trh před 18. lednem 2017, lze takovou kombinaci prodávat.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page