top of page

Nová generální tajemnice EBI


Dne 16 .6. se konala v Bruselu valná hromada EBI. Byla na ní zvolena nová generální tajemnice, paní Sandrine Devos. Svoji funkci převezme dne 22. 8. 2016. Ve funkci nahradí Mirnu Cieniewicz, která tuto práci úspěšně vykonávala od roku 2009. Prezident EBI Piero Formenti k tomu uvedl: „Vítám v EBI paní Sandrine, která je dynamickou osobností a zkušenou lobbistkou, takže je ideální kandidátkou na tuto pozici. Také bych rád poděkoval paní Mirně Cieniewicz za spoustu náročné práce , kterou pro EBI za ta léta odvedla, a přeji jí mnoho úspěchů v další kariéře.“

Francouzka Sandrine Devos (35) mluví plynně anglicky, a sedm let pracovala pro EU v Bruselu v rámci UEPG, Evropská asociace výrobců stavebních materiálů, takže je dokonale obeznámena s fungováním a zástupců evropského průmyslu, institucí EU a chápe problémy souvisejících s životním prostředím.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page