top of page

Vyjádření k plošnému omezení plavby se spalovacími motory


Pracovní skupina APL, která se touto problematikou zabývá, zaslala své stanovisko ředitelce SPS Kláře Němcové a na všechny centrální orgány státní správy ČR. APL souhlasí se snahou SPS zajistit bezpečnou a klidnou plavbu pro všechny účastníky plavebního provozu na všech našich vodních cestách včetně všech velmi frekventovaných míst, jaká jsou na nádržích Slapy nebo Orlík. Domnívá se, že plošné omezení plavby se spalovacími motory není vhodným řešením, neboť by poškodilo všechny slušné a předpisy dodržující uživatele těchto plavidel.

Celé vyjádření si můžete přečíst zde:

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page