top of page

Reakce Mgr. Kláry Němcové, ředitelky Státní plavební správy, na vyjádření APL k množícím se negativn


Děkuji za zaslání vyjádření APL. Věřím, že se Státní plavební správě podaří konkrétními dopravními opatřeními v určitých částech frekventovaných vodních cest zvýšit bezpečnost a plynulost plavebního provozu tak, aby negativní postoje k rekreační plavbě byly minimalizovány.

V tuto chvíli je vyhodnocována plavební sezóna 2016 a následně proběhne série jednání s představiteli územní samosprávy, v jejichž katastrech se tyto vodní cesty nachází.

Jsem přesvědčena, že se podaří nalézt vhodná řešení tak, aby vodní cesty sloužily k rekreačnímu využití všem účastníkům plavebního provozu.

Mgr. Klára Němcová

ředitelka Státní plavební správy,

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page