top of page

Volební valná hromada APL

Valná hromada APL se bude konat 8. prosince 2016 od 14 hodin v Marině Dock, Voctářova 2449/5, Praha 8. Tato valná hromada bude volební. Kandidáti do Představenstva APL nebo do Dozorčí rady APL se mohou hlásit na sekretariátu APL. Na pořadu jednání bude také výroční schvalování hospodářských výsledků, návrhu rozpočtu a výše členského příspěvku pro rok 2017, jakož i zeštíhlení orgánů spolku ve formě úprav stanov schválených v minulém roce. Předseda představenstva spolku Petr Novotný bude současně informovat o činnosti spolku za minulé období (zejména o dosažení další liberalizace plavby) a o plánech činnosti spolku pro příští období. Změny stanov zjednodušují strukturu orgánů Asociace. Navrhovanými změnami jsou zejména:

- Změna počtu členů představenstva z pěti na tři – důvodem je zajištění efektivnějšího řízení činností spolku.

- Změna podepisování za APL – za spolek podepisuje samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda a jeden člen představenstva.

- Zrušení dozorčí rady – spolek upouští od existence samostatného dozorčího orgánu tak, jak to zákon umožňuje. Kontrola hospodaření spolku je zajištěna mimo jiné prostřednictvím daňového poradce.

Podklady pro zasedání valné hromady jsou k dispozici v sídle APL v pracovní době, případně mohou být zaslány na vyžádání členům v elektronické formě. Více na www.aplcz.cz

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page