top of page

Výstava LODĚ NA VODĚ nově jako FOR BOAT


Mezi APL a firmou ABF došlo k dohodě o změně pořadatele výstavy LODĚ NA VODĚ. APL převedla veškerá svá práva na nového organizátora této výstavy – na ABF. Převodem výstavy k profesionální organizaci zaměřené na výstavnictví se otevře více možností, jako výstava nejen u vody, ale také v hale, případný podzimní termín či souběh s jinou výstavou, například s karavany. Cílem je zajistit kvalitní výstavu, která bude dobře propagovat lodní trh. Více

informací na www.forboat.cz.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page