top of page

V praze i na Slapech se v sezoně 2017 popluje pomaleji

Od 14. 4. dojde k obnovení výtlačného režimu plavby na území hlavního města Prahy od plavební komory Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu Železničního mostu na Výtoni (ř. km 55,35), včetně zdrže Staroměstského jezu a dále úseku od Císařské louky (ř. km 56,55 pod stadionem vodních sportů) po Barrandovský most (ř. km 56,55). V letních měsících dojde k zavedení výtlačného režimu plavby na vodní nádrži Slapy v úseku od nové Rabyně (ř. km 94,00) po Měřín (Hrdlička – ř. km 98,00) a v úseku od silničního mostu na ř. km 100,50 po Mastník (ř. km 105,00). A dále zavedení výtlačného režimu plavby na vodní ploše Velké Žernoseky včetně přilehlého spojovacího kanálu s Labem (v tomto úseku byla dosud pouze omezená rychlost plavby). Budou obnoveny vymezené prostory pro koupání, kam nesmí vyplouvat plavidla, v rozsahu jako v loňském roce na nádržích Slapy, Orlík, Brněnská přehrada a Vranov. K novému vymezení prostorů pro koupání dojde na nádržích Těrlicko, Žermanice a Dalešice.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page