top of page

Směrnice 2013/53/EU – komentář i seminář

V dokumetech v sekce pro členy přibylo poslední vydání komentáře Evropské komise ke Směrnici 2013/53/EU a pracovní studie Evropské komise k problematice mořské turistiky. S tím souvisí i rozsáhlá studie, která se danou problematikou zabývá.

Ke Směrnici 2013/53/EU rovněž pořádá 25.–26. května IMCI dvoudenní seminář v Polsku, Více na www.imci.org.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page