top of page

Ústavní soud rozhodl ve prospěch plavby

Zde je odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu:

ohledně rekreační plavby na Brněnské přehradě. Po několika letech došlo k průlomu a plavba zde je povolena tak, jak je ve vyhlášce MD 46/2015, tj. po celé přehradě, s malým motorem do 10 kW a ve výtlaku.

Pro vysvětlenou – rekreační plavba s malými čluny zde byla zakázána od komunistické normalizace od roku 1976 až do roku 2015, kdy Ministerstvo dopravy připravilo zmiňovanou vyhlášku 46. Ale přestože zákonem o vodách a touto vyhláškou byla přehrada zařazena do seznamu, kde se dá plout s malým motorem, se tak nestalo. Zastupitelé města Brna udělali svoji městskou vyhlášku, kde tuto rekreační plavbu znovu zakázali. Ministerstvo dopravy a SPS na to podaly stížnost, která se po dlouhém sporu nakonec dostala přes Ministerstvo vnitra až k Ústavnímu soudu. A ten nyní rozhodl. Na toto rozhodnutí se nedá odvolat.

Jsme rádi, že se alespoň částečně otevře další vodní plocha. A věřím, že se totéž povede i na Vranově, kde se stále bojuje. APL podporuje rozumné otevření vodních ploch pro rekreační plavbu všemi silami.

Ing. Petr Novotný

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page