top of page

ICOMIA napomohla zmírnit režim v chorvatských marinách


Mezinárodní organizace ICOMIA, jejíž členem je i APL, společně s představiteli mariny Punat napomohla k odstranění překážek ve volném obchodování v lodním segmentu. Od 31. července 2017 chorvatská celní správa vyjmula všechny chorvatské mariny z přísného režimu sdružených skladů. To znamená, že mariny již nebudou odpovědné za placení DPH z lodí, které v nich kotví. Odpovědnost je od 1. srpna 2017 pouze na majitelích lodí. Evropské právo umožňuje zahraničním neevropským plavidlům zůstat na chorvatském celním území EU po dobu až 18 měsíců ode dne vstupu do EU, aniž by byly uplatňovány dovozní požadavky včetně DPH a cla. Tato plavidla jsou považována za dočasně dovezené zboží a po skončení režimu dočasného dovozu musí odpovědná osoba dodržet jeden z povolených postupů podle právních předpisů EU. Dosud byly mariny v Chorvatsku považovány za celní sklady. Znamenalo to, že Chorvatský celní úřad požadoval, aby mariny působily jako ručitelé DPH a dovozního cla. To snížilo přitažlivost chorvatských vod. Jednání se zástupci celní správy vedla Chorvatská asociace marin, Chorvatská obchodní komora, Chorvatské sdružení zaměstnavatelů a Marina Punat. ICOMIA poskytla kampani podporu tím, že potvrdila neexistenci podobné praxe v EU a vyzvala chorvatské orgány, aby stav napravily.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page