top of page

Státní plavební správa opět vymezuje bezpečná místa pro koupání

Státní plavební správa v rámci letošní plavební sezóny obnovuje všechna dopravní opatření, která souvisí s výtlačným režimem plavby a vymezením prostor pro koupající. Cílem těchto opatření je snížení rizika tragických nehod malých plavidel s plavci. „Počet nově evidovaných malých plavidel stále roste. Loni jich přibylo v evidenci 824, z toho bylo 138 vodních skútrů. Budeme proto pokračovat v opatřeních, která ochrání plavce na velkých tocích“, říká ministr dopravy Dan Ťok. Na vodních nádržích Slapy, Orlík, Brněnská přehrada, Dalešice a Vranov dochází postupně k obnovení vymezených prostorů pro koupání, kam nesmí vplouvat plavidla. Nově budou prostory pro koupající vymezeny na vodních nádržích Těrlicko a Žermanice. Celkem je v České republice takto vymezeno 36 bezpečných míst pro koupající. Na části vodní nádrže Těrlicko se zároveň zavádí výtlačný režim plavby.

Koncem března byl obnoven výtlačný režim plavby na území hlavního města Prahy od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35), včetně zdrže Staroměstského jezu a dále úseku od Císařské louky (ř. km 56,55 pod stadionem vodních sportů) po Barrandovský most (ř. km 58,55). Výtlačný režim plavby bude obnoven také na vodní nádrži Slapy v úseku od Nové Rabyně ř. km 94,00 po Měřín (Hrdlička) ř. km 98,00 a v úseku od silničního mostu na ř. km 100,50 po Mastník ř. km 105,00, na vodní ploše Velké Žernoseky, včetně přilehlého spojovacího kanálu s Labem a také na vodní nádrži Dalešice. „Na vodní nádrži Slapy jsme po dohodě se zástupci místní samosprávy zveřejnili návrh opatření obecné povahy, kterým bude vymezen prostor pro akrobatickou a figurální plavbu vodních skútrů v lokalitě ř. km. 104,00 až 104,40 u levého břehu. Ze zkušeností z vodní nádrže Orlík toto opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu a jeho účastníků, zejména tím, že dojde k omezení nežádoucího způsobu plavby těchto plavidel v běžném plavebním provozu“, říká ředitelka Státní plavební správy Klára dolů pod sebe a do stran. Loď při tom nemění ani svůj ponor, ani náklon. Více informací a seznam uzavřených vodních ploch pro bezpečné koupání najdete na www.plavebniurad.cz.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page