Please reload

Protest proti omezení rychlosti plavby v Praze

04.12.2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky

ICOMIA Statistics Book 2017

20.9.2018

 

 

Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreation Boating Industry Statistics. Do letošní knihy zaslal údaje největší počet zemí v historii, takže statistika obsahuje dosud nejkomplexnější přehled. Letos do ICOMIE vstoupila řada dalších zemí, například Dánsko, Indie, Libanon a Spojené arabské emiráty. V knize přibyly také grafy zobrazující trend za posledních deset let. Jako obvykle obsahuje kniha také podrobnou analýzu trhu rekreačního lodního průmyslu, globální přehledy klíčových produktů z 25 zemí, údaje o vývozu/dovozu lodí ze 43 zemí, statistiku lodních motorů a výroční zprávu Superyacht Group. Členové ICOMIA, kteří dodali statistické údaje, pokrývají více než 80 % světového lodního rekreačního trhu. Statistika ICOMIA je ve světě hodně využívána, zejména těmi, kteří mají zájem investovat nebo hledat práci v lodních odvětvích. Publikaci lze zakoupit na www.icomia.com. 

Please reload

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

Partner:

© 2017 APL