top of page

Úspěšná ICOMIA World Marinas Conference


Konference ICOMIA World Marinas Conference (IWMC) proběhla ve dnech 25.–27. října 2018 v Athénách v Řecku. Přinesla celou řadu aktuálních témat týkajících se rekreační plavby. Jejím podtitulem bylo „Cross Sea Challenge for Marinas – Setting the Scene for Collective Development and Growth“. Tuto třídenní akci navštívilo více než 300 delegátů, které si kromě přednášek prohlédli všechny athénské přístavy.

Welcome dinner

Delegáti z celého světa se setkali, aby projednali význam marin se zvláštním důrazem na to, jak může rozvoj mariny podporovat růst lodních a charterových trhů. K dispozici je nyní podrobný statistický přehled marin z celého světa a jejich pozice na trhu, s důrazem na Ameriku, Asii, Austrálii, Středomoří a Rusko.

Generální tajemník ICOMIA Udo Klenitz

Zvláštní pozornost byla věnována také pořádajícímu Řecku. Mluvilo se také o efektivním využívání energie a budoucnosti tohoto odvětví. Konference byla perfektní příležitostí pro odborníky v oblasti vývoje infrastruktury a vybavení marin, aby sdíleli své odborné znalosti s delegáty. Mezi horká témata patřily pohon elektrických lodí, solární lodě, plovoucí domy a plovoucí infrastruktury. Byly zde také řešeny bezpečnostní otázky v přístavech, krizové řízení v oblasti znečištění ropou i marketing marin. Další informace naleznete na www.icomia.org.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page