top of page

Veřejná schůze představenstva APL

Veřejná schůze představenstva se konala 25. 10.v YC CERE, v Praze za přítomnosti členů představenstva – předsedy Petra Novotný, Jana Wolfa, Jiřího Krupky a Libora Záruby.

Host jednání – obchodní a marketingový ředitel ABF Martin František Přívětivý zhodnotil předešlé ročníky výstavy FOR BOAT a přednesl plán na připravující se 3. ročník, který se bude konat ve dnech 8.–10. 3. 2019 v PVA EXPO Letňany. Výstava bude probíhat souběžně s výstavou FOR CARAVAN, nikoli s výstavou FOR TRAVEL jako tomu bylo v minulém roce. V roce 2018 veletrh navštívilo více než 30 000 návštěvníků a zúčastnilo se ho přes 200 vystavovatelů. ABF do budoucích let plánuje oslovit zahraniční firmy, které by se mohly zúčastnit této výstavy, samozřejmě tak, aby nedošlo ke střetu zájmů s domácími prodejci. V současné době má ABF rozjednané země, jako je například Španělsko či Chorvatsko jako partnerské země pro výstavu FOR BOAT.

Předseda mezinárodní organizace ICOMIA přislíbil pomoc s přizváním firem z okolních zemí. V roce 2019 končí spolupráce APL a ABF. Členové představenstva APL hodnotí tuto spolupráci velmi kladně. Výstava FOR BOAT každým rokem svou úrovní a velikostí narůstá na rozdíl od ostatních lodních výstav v okolních zemích, které mají naopak úbytek vystavovatelů.

Na schůzi byla přednesena také zpráva o činnosti za rok 2018. APL zpracovává statistiky pro mezinárodní organizace jako jsou například ICOMIA a EBI.

V roce 2018 proběhlo také několik setkání mezi členy představenstva APL společně s SPS a povodím Vltavy a Labe. Jedním z hlavních témat byla splavnost toků Vltavské kaskády a Labe. APL vyjednala možnost proplutí komorami v pozdějších hodinách po předchozí domluvě. Zejména jde o komory na řece Vltavě v letní sezoně. APL také vyjednala na Státní plavební správě větší flexibilitu při přihlašování lodí a provádění technických kontrol. Více v zápisu v Dokumentech v sekci Pro členy.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page