top of page

Povodí Vltavy vybuduje na Orlíku bezpečnostní přeliv a nový výtah

Povodí Vltavy chce do roku 2025 investovat na Orlické přehradě až 1,7 miliardy korun. Vybuduje mimo jiné bezpečnostní přeliv, který má snížit zatížení vodního díla při extrémních povodních, a zmodernizuje lodní výtah. Práce vyžadující snížení hladiny se budou provádět mimo rekreační sezonu.

Bezpečnostní přeliv vznikne na pravém břehu mimo hráz. Půjde o tři přelivná pole široká 13 metrů a vysoká přes osm metrů. Povodí Vltavy nyní zpracovává dokumentaci pro provádění stavby, na jejímž základě bude zadána veřejná zakázka. „Do poloviny letošního roku předpokládáme zahájení výběrového řízení," uvedl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Výstavba by měla být v ideálním případě zahájena na přelomu let 2019 a 2020 a dokončena v roce 2025. Další důležitou akcí bude modernizace zdvihadla pro lodě do 3,5 tuny. Nově bude schopné přepravit přes korunu hráze plavidla s hmotností až 6,5 tuny. Kromě toho se mají zajistit plavební hloubky pod vodním dílem Kořensko, aby byla maximálně využita tamní plavební komora, a plánuje se i budování nových sjezdů do Vltavy v okolí Orlíku.

Plánovaná je také prohrábka plavební komory Kořensko, která by měla proběhnout po letošní plavební sezoně v období říjen 2019 až duben 2020, druhou variantou je stejné období, ale o rok později. Základním smyslem je prodloužit současnou plavební sezonu trvající 214 dní tak, aby se zastavení plavby kvůli suchu, které v současné době činí v průměru 62 dní v roce, snížilo na 25 dní. Komora by tak byla nevyužita k plavbě místo současných téměř 30 % sezony jen něco přes 15 % sezony. Prohrábka také umožní, aby komorou mohly proplouvat těžší lodě s hlubším ponorem, součástí projektu budou i nová plavební značení, bóje a výhony.

V období, kdy bude z důvodu investic na přehradě Orlík snížena vodní hladina přehrady, hodlá Povodí Vltavy také vybudovat pro majitele lodí některé nové sjezdy do vody. V současné době probíhá výběr vhodných lokalit a nejblíže k realizaci je lokalita Temešvár. V těchto lokalitách chce Povodí Vltavy kromě vybudování sjezdů také upravit příjezdové komunikace a vybudovat parkoviště a vývaziště.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page