top of page

Připomínky APL k navrhované novele vyhlášky č. 334/2015 Sb.

Martin Kozák

oddělení vnitrozemské plavby

odbor drážní a vodní dopravy

Ministerstvo dopravy ČR

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Pane Kozáku,

přikládám naše připomínky, vepsané přímo v textu červeně. Vysvětlení je žlutě.

Jako hlavní body, se kterými nesouhlasíme, bych rád podtrhl tyto:

1. Paragraf 9, odst. 1: Byli bychom rádi, kdyby byla vypuštěna tzv. evidenční prohlídka s kontrolou štítku, tj. s nutností dojet s lodí k Vám na SPS. A to u nových plavidel z továrny, která mají CE. Místo toho by byla vhodná důkladnější kontrola pravosti Prohlášení o shodě. Tak, jak je to obvyklé ve většině zemí EU.

Zdůvodnění: Není důvod k takové kontrole, certifikát je jedinečný a za pravost a souhlas s plavidlem ručí v systému RCD výrobce. Stejně jako u jiných dopravních prostředků, například u aut, kde se také evidenční prohlídka nekoná. Jde zbytečnou byrokratickou, časovou a finanční zátěž jak pro úředníky ze SPS, tak pro majitele lodí. Podotýkáme, že v sezoně před létem naroste počet takto přihlašovaných lodí až desetinásobně proti jiným měsícům a SPS se pak zbytečně potýká se silným až nezvladatelným tlakem od našich zákazníků. Kromě toho pro tuto činnost nemá ani prostory, kde by se ta prohlídka dala uskutečnit. Nemluvě o nutnosti pro většinu lidí jet přes půl republiky kvůli prohlídce, která je podle nás zbytečná a v jiných zemích se nedělá.

2. Příloha II, body 6.04 Výbava plavidla: Nesouhlasíme s předepisováním výbavy podle konstrukční kategorie plavidla. Nemá žádný smysl, aby například čtyřmetrový nafukovací člun kategorie C, plující po Vltavě, měl s sebou záchranný kruh se světlem – kam by ho asi dal? Nebo aby pramice přes 6m (nebo opět nafukovací člun) kategorie C měla na sobě místo pro záchranný vor – proč by ho proboha měla mít, když nepluje přes moře? A kam by ho dala?

Zdůvodnění: Smysl má vyžadovat výbavu podle místa, kde se pluje. Tj. kontroly na daných lokalitách při plavbě nebo stání u mola. Ale ne při přihlašování lodě, kdy si stejně majitel může výbavu od někoho na hodinu půjčit a pak ji nepoužívat. A pokud nepluje na moře, tak jsou všechny požadavky na kruhy a vory u malých rekreačních lodí okolo 4-8m zcela nesmyslné – a těchto rekreačních lodí je jasně nejvíce.

3. Všechny požadavky na rekreační lodě, které jsou mimo rámec povinností danými Směrnicí EU RCD a doprovodnými technickými normami, jsou naprosto nepřípustné a porušují základní pravidlo EHS a EU o volném obchodu. Nikdo nesmí klást technické překážky v jednotlivé zemi na prodej a uvedení do provozu u jakéhokoli zboží, které je již schváleno pro prodej v EU. A samozřejmě takovéto požadavky jsou nejen protiprávní, ale vyhláška, která je klade, nesmí být uvedena v život a podléhá notifikaci v EU. Proto prosím, vynechte všechny takovéto požadavky a paragrafy z této vyhlášky, jinak budeme donuceni se odvolat.

Celá vyhláška je těmito požadavky protkána, ale nikde nevidíme, že by tyto požadavky neplatily pro plavidla s CE. Možná je to dáno krátkou dobou na náš komentář, možná chybí osobní schůzka a vysvětlení – ale pokud by měly všechny paragrafy platit i pro rekreační lodě s CE, pak je celá vyhláška špatně.

4. Zároveň podotýkám, že uvedené požadavky v jednotlivých paragrafech velmi často duplikují stejné nebo podobné požadavky, kterou jsou dané mezinárodními normami o malých plavidlech. Nejen rekreačních, ale všech malých. Domníváme se, že k tomu není důvod. Mezinárodně platné normy jsou podstatně podrobnější, většinou přísnější a hlavně často inovované vzhledem k technickému pokroku a přísnějším požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví a přírody. Proč tedy vůbec přijímáte svá řešení, často polovičatá a nedostatečně zdůvodněná, když stačí použít normu, kterou používá celá Evropa či svět? Z našeho pohledu by stačilo používat tyto normy. Nevznikal by tak rozpor s pravidly v ostatních zemích. A nedocházelo by k porušování pravidel EU o volném pohybu zboží, jak se nyní často děje.

To je zatím vše. Omlouvám se, pokud je někde od nás nesprávná formulace, ale jsme připraveni vše diskutovat dále. A ještě jednou prosím o osobní schůzku k této věci.

S úctou

Ing. Petr Novotný

předseda představenstva

Navrhovaná novela s vyznačenými připomínkami APL ke stažení ZDE

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page