top of page

Vodní turistika ve Středočeském kraji

Vzhledem k tomu, že ve středních Čechách je splavných téměř 280 km vodních cest (Labe a Vltava včetně údolních nádrží – z toho 90 % je bez omezení výkonu motoru a rychlosti plavby), tak Středočeský kraj založil po vzoru Jihomoravského kraje spolek Středočeské vodní cesty, který má za úkol v rámci rozvoje turistiky regionů podporovat plavbu, a to zejména:

1) Nebránit soukromým firmám, které sídlí v okolí řek, například kempy, penziony, hotely, sportoviště, v budování vývazišť, přístavišt, mol a dalších vodních staveb, ale naopak je podpořit.

2) Podporovat obce, které chtějí rozvíjet turistický ruch a podepsaly se pod memorandum o rozvoji turistického ruchu na vodních cestách ve Středočeském kraji.

3) Vybudovat základní zázemí pro návštěvníky včetně doprovodné infrastruktury (například stellplatzy, ubytovací kapacity, cyklostezky).

Kraj uvolnil pro letošní rok milion korun a vypsal výběrové řízení na ředitele Středočeských vodních cest., který by měl být jmenován na přelomu března a dubna a který bude placený Krajským úřadem a jeho hlavním cílem bude propagace Středočeských vodních cest, formou webu, aplikací i tiskových materiálů. Tyto materiály budou obsahovat, co vše je u nás v okolí vodní cesty (do 20 km) vybudováno a jaké památky a další atrakce lze navštívit.

Středočeský kraj si vzhledem k atraktivitě oblasti slibuje navýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby pobytu v regionu. Kraj proto podporuje výstavbu hotelů pro ubytování i pobytovou rekreaci na vodě – tedy půjčovny lodí podobně jako v Holandsku. Slibuje si od toho vyšší příliv peněz zejména od zahraničních turistů.

Vloni přijelo na Baťův kanál kolem 80 000 turistů, do Středočeského kraje pouze 10 000 turistů. Cílem je vzhledem k tomu, že vodní toky jsou ve Středočeském kraji opravdu atraktivní a čtyřnásobně delší než na Baťově kanálu, dostat se na 100 000 návštěvníků za rok.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page