top of page

Nymburk hostil Lodě na Labi

Tuto dnes již tradiční akci si užívali lidé v Nymburku od 8. do 12. května. Pořádá ji společnost Pruh Polabí, která je jedním z iniciátorů renesance vodního turismu.

Lodě na Labi mají už svůj věhlas, a to nejen v Nymburce. Letos šlo už o sedmý ročník této hojně navštěvované akce.„Před sedmi lety jsme se rozhodli, že se pokusíme nějakým způsobem zpropagovat Labe, vodní cesty a turismus, takže návštěvníci mají možnost se proplout loděmi, rychlými čluny, kajutovými a výletními loděmi,“ uvedl Pavel Hlaváč, hlavní organizátor akce.

„My jsme se vypravili na tuto akci, abychom si sami zažili, jaké to je, když přijede turista a má možnost dostat se na loď a projet se po Labi. Já jsem za to ráda, líbí se mi to moc a myslím si, že jde o odvětví turistiky, kde máme veliký potenciál a je potřeba se mu věnovat,“ řekla Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

„Jeďte se podívat třeba do Polska, Německa nebo do Francie. Všude vidíte, kde je řeka, tak tam to žije," upozornil Pavel Hlaváč.Středočeský kraj usiluje o to, aby na Vltavě i na Labi vzniklo asi deset nových přístavišť. „Já už o to bojuji zhruba 15 let a za 15 let se neudělalo vůbec nic," vysvětluje Pavel Hlaváč.

„Středočeský kraj to sice plánuje, nicméně jediný, kdo může stavět na vodě, je Státní plavební správa nebo Ředitelství vodních cest, samozřejmě jsme nápomocní, děláme pro to maximum. Teď se nám povedlo rozhýbat spolek Středočeské vodní cesty, takže si od toho slibujeme, že se to teď rozeběhne a výsledky budou ve velice krátké době vidět," řekl Martin Draxler, radní Středočeského kraje.

V poslední době Středočeský kraj navázal spolupráci s Ústeckým i Jihočeským krajem. V obou případech řeší podepsaná memoranda, kromě jiného, i úzkou spolupráci při výstavbě infrastruktury na Labi i na Vltavě.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page