top of page

Volební valná hromada APL

Valná hromada APL se bude konat 10. října 2019 od 14 hodin v Marině Dock, Voctářova 2449/5, Praha 8. Tato valná hromada bude volební.

Program zasedání:

 1. Zahájení

 2. Zjištění usnášeníschopnosti

 3. Volba orgánů valné hromady

 4. Zpráva představenstva o činnosti spolku v minulém období

 5. Projednání a schválení hospodářských výsledků za rok 2018

 6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

 7. Projednání a schválení výše základního členského příspěvku na rok 2020

 8. Odvolání stávajících členů představenstva z funkce v důsledku blížícího se konce

funkčního období

 1. Volba nových členů představenstva na další funkční období

 2. Závěr

Oficiální pozvánka a podklady pro zasedání valné hromady jsou k dispozici v sekci Pro členy/Dokumenty.

 • Google+ Long Shadow
 • Facebook Long Shadow
 • LinkedIn Long Shadow
 • Twitter Long Shadow
bottom of page