top of page

EBI a ICOMIA pokračují v partnerství s cílem propagovat průmysl rekreačních lodí


Ve čtvrtek 12. září byla na Cannes Yachting Festivalu obnovena dohoda o spolupráci mezi Evropskou a světovou asociací lodního průmyslu EBI a ICOMIA. Cílem tohoto partnerství je upozornit a prosazovat na zájmy rekreačního lodního průmyslu u institucí EU a dalších zainteresovaných subjektů. Udo Kleinitz, generální tajemník ICOMIA, řekl: „Evropa je velkým a důležitým trhem s přibližně 30 % lodního průmyslu. Je tedy přirozené, že obě organizace mají velký význam pro vývoj, který ovlivňuje trávení volného času na moři i vnitrozemských vodách. Členy ICOMIA a EBI jsou stejné národní asociace evropských zemí. A naši členové si přejí, abychom spíše spolupracovali, než duplikovali práci.“ Nový generální tajemník EBI Philip Easthill k tomu dodal: „Jsme potěšeni, že jsme obnovili naše partnerství s ICOMIA, což ukazuje na silné sladění mezi našimi dvěma organizacemi a těšíme se na spolupráci.“ Na základě této dohody bude ICOMIA i nadále poskytovat technickou a environmentální podporu. ICOMIA bude pomáhat EBI s odbornými znalostmi v jakékoli statistické práci nebo studiích včetně poskytování roční knihy statistik ICOMIA. EBI bude i nadále působit jako hlas evropského lodního rekreačního trhu a vstupovat do politických diskusí, které mají dopad na toto odvětví.

Pro více informací o ICOMIA navštivte www.icomia.org

Pro více informací o EBI navštivte www.europeanboatingindustry.eu

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page