top of page

Výstava FOR BOAT bude na podzim

Veletrh FOR BOAT se bude konat v novém termínu 9.–11. 10. 2020. Na jednáních o novém termínu se aktivně podílela i APL.

Generální ředitel ABF Tomáš Kotrč napsal:

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které s účinností od 10. března 2020 ruší všechny veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí nad 100 osob a na vyhlášení tzv. nouzového stavu jsme nuceni změnit termín konání veletrhu FOR BOAT (dále jen „Veletrh“) z původně plánovaného 13.–15. 3. 2020 na nový termín 9.–11. 10. 2020 s neměnným místem konání v PVA EXPO PRAHA.

Jak jistě víte, zákaz byl vydán v souvislosti s nepříznivým vývojem výskytu onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem v Evropě. Jedná se proto o zásah vyšší moci a společnost ABF, a.s. musí postupovat podle aktuálních nařízení a doporučení státních orgánů.

Abychom co možná nejvíce minimalizovali nárůst nákladů a neplýtvali Vaším časem, považujeme již podepsané přihlášky k účasti za platné na Veletrh konaný v novém termínu 9.–11. 10. 2020. S ohledem na posunutí termínu konání Veletrhu jsme připraveni Vám vrátit 70 % již zaplacené zálohy na nájemné za výstavní plochu a 100 % zaplacených záloh na objednané technické služby. Zbytek částky si ponecháme jako zálohovou platbu na účast na Veletrhu v novém termínu.

Vážení vystavovatelé, chceme Vám poděkovat za Váš zájem účastnit se našich veletrhů a za Vaši vstřícnost v této mimořádné době. Prosím, sdělte nám Vaše bankovní spojení a my obratem vrátíme výše zmíněné zálohy.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page