top of page

APL se připojila k polické výzvě EBI

Evropská asociace lodního průmyslu EBI pracuje na úrovni EU na řešení klíčových problémů lodního trhu v souvislosti s epidemií COVID-19. Přitom také spolupracují se světovou asociací lodního průmyslu ICOMIA, které je APL členem. Práce EBI i ICOMIE je nyní zaměřena na opatření, která mají společnostem pomoci přežít v krátkodobém horizontu, a po zrušení omezení budou obě organizace společně usilovat o oživení a stimulaci poptávky po lodích.

Nyní EBI připravila politický dokument o tom, jak mohou vlády na úrovni EU a na národní úrovni podpořit lodní rekreační průmysl. „Chtěli bychom mít jednotnou pozici celého evropského odvětví rekreační plavby. Domníváme se, že co možná nejširší podpora pomůže při prosazování a naší interakci s orgány EU,“ vyzvala EBI národní asociace lodního průmyslu, aby se k dokumentu připojili. Mezi těmi, které to učinily, je i APL.

V dokumentu nazvaném Řešení dopadu pandemie COVID-19 se mimo jiné píše:

„Lodní rekreační průmysl plně podporuje opatření přijatá k ochraně zdraví občanů před nákazou koronavirem. Mnohé firmy vyrábějící lodě nyní produkují osobní ochranné prostředky. Dopad pandemie ohniska COVID-19 je pro celé odvětví obrovský. Charterové společnosti a mariny jsou zcela zavřeny. Výrobci a prodejci jsou zasaženi překážkami v dodavatelském řetězci a snížením poptávky.

Toto odvětví tvoří v Evropě 32 000 společností, které přímo zajišťují 280 000 pracovních míst. Většina společností jsou malé a střední podniky. Pro ně bude dopad kritický kvůli velkým investicím uskutečněným na začátku roku v očekávání letní sezony a nízké likviditě. Asi 48 milionů občanů EU se pravidelně věnuje vodním sportům, z nichž 36 milionů pluje na rekreačních lodích.

1. Z krátkodobého hlediska je naléhavě potřebná podpora, aby se zajistilo, že společnosti přežijí krizi a budou schopné udržet pracovní místa. To vyžaduje:

• Široké podpůrné programy: přímé převody, půjčky, prodloužení platebních lhůt pro daně a sociální zabezpečení, podporu mezd ve zkrácené pracovní době, snížené koncesních poplatků

• Spolupráci mezi bankami, vládami a průmyslem při odkladu splácení úvěrů

• Koordinovanou podpora EU pro společnosti, jejichž hlavní činnosti probíhají mimo jejich zemi nebo dokonce EU (např. německé charterové společnosti s hlavní činností ve Středomoří)

• Zavedení systému kupónů pro charterové plavby, nikoli proplacení s podporou vládních fondů a pojištění proti insolventnosti

• Tlak EU na členské státy, aby otevřely hranice pro přepravu zboží

• Evropské směrnice pro návrat k výrobě a znovuotevření turistických aktivit

• Povolit návrat lodí do národních vod ze zemí mimo EU

2. Střednědobé až dlouhodobé reakce: orientace na budoucnost a obnovení důvěry spotřebitelů.

Jakmile budou stávající omezení částečně nebo úplně zrušena, je důležité podporovat společnosti z oboru, aby znovu získali důvěru spotřebitelů. To vyžaduje:

• Marketingová kampaň s podporou EU na podporu cestovního ruchu v roce 2020/2021 (se zaměřením na pronájem, přístavy, vodní sporty, příležitosti plavby lodí)

• Podporu regionů, zemí a programů financování EU pro marketingové aktivity (cílový marketing, účast na veletrzích)

• Silnou podporu Evropské komise a vlád členských států s cílem vzbudit důvěru spotřebitelů v bezpečnost a atraktivitu námořního cestovního ruchu.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page