top of page

Proplavování plavebními komorami obnoveno

Od 17. dubna plavební komory na Labi a Vltavě opět proplavují i rekreační lodě.

Od 1. 5. bude možné přeplout i ze zimoviště z Prahy na letní kotviště na Slapy.

Proplavování plavebními komorami na celé labsko-vltavské vodní cestě a také na průplavu Otrokovice-Rohatec včetně řeky Moravy a převážení rekreačních plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík je od 1. 5. obnoveno. Zároveň bylo obnoveno proplavovaní přes plavební komory Štěchovice a Kamýk nad Vltavou, kde probíhaly stavební úpravy.

Při převážení přes Orlík bude již využita o 12 metrů prodloužená nová kolejová dráha v horní vodě, vybudovaná v rámci první fáze rekonstrukce a technologické modernizace lodního výtahu. Převoz plavidel bude možný pouze na objednání a pouze za splnění podmínek přepravy. Povodí Vltavy se domluvilo se Státní plavební správou, která ve spolupráci s Policií ČR zajistí v těchto lokalitách zvýšený dozor. Lodní výtah na hrázi přehrady Orlík bude v květnu v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Převoz lodí na vodním díle Slapy pak vždy ve čtvrtek, pátek a v sobotu od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Přepravu přes obě hráze je nutné objednat na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy na tel.: +420 257 329 425 minimálně den předem. Rozpis termínů a podmínky přepravy jsou zveřejněny na www.pvl.cz.

Na labské vodní cestě budou rekreační plavidla proplavována v čase od 6 do 14 hodin.

Na vltavské vodní cestě v úseku od Českého Vrbného po Štěchovice budou do 1. 5. 2020 proplavována v čase od 7 do 15 hodin pouze plavidla nákladní dopravy a plavidla osobní dopravy bez cestujících po předběžném objednání pouze ve všední dny 24 hodin před předpokládaným proplavením. Plavidla veřejné osobní dopravy plující podle zveřejněných jízdních řádů budou proplavena v souladu s těmito řády. Proplavení přes VD Štěchovice a VD Kamýk bude možné s ohledem na dokončování opravy plavebních komor až od 1. 5. 2020.

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Vraného nad Vltavou po Hořín

• Vrané nad Vltavou

V období od 15. dubna do 31. října duben, květen, září od 8 do 20 hodin, červen, červenec, srpen od 7 do 22 hodin

• Praha-Modřany

Denně od 7 do 17 hodin

• Praha-Smíchov

Denně od 7 do 20 hodin

• Praha-Štvanice a Praha-Podbaba

Denně od 7 do 17 hodin

• Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín

Denně od 7 do 17 hodin

Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou.

Podrobné informace o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě i na průplavu Otrokovice-Rohatec včetně řeky Moravy najdete na www.plavebniurad.cz.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page