top of page

Další termíny zkoušek VMP

Státní plavební správa vypsala kvůli velkému počtu zájemců další termíny zkoušek na pro získání průkazů Vůdce malého plavidla. Celkovou kapacitu zkoušek navýšila o 320 osob.

Všechny termíny zkoušek najdete zde: https://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=180

Přihlásit se můžete na: https://portaldopravy.cz/sps/

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page