top of page

Možnost získat dotaci až půl milionu ve výši 90 % na vývaziště rekreační plavby!

Středočeský kraj vyhlásil Středočeský fond doprovodné infrastruktury, ze kterého je dotována také výstavba vývazišť pro rekreační plavbu. Cílem Středočeského kraje je doplnit síť velkých rekreačních přístavů o místní vývaziště, aby mohli turisté zakotvit v každé obci nebo u zajímavých míst podél vodních cest.

Podporou výstavby plovoucích vývazišť se rozumí molo o minimální velikosti 12 x 2 m a z dotace je možné hradit např. projektovou dokumentaci, stavební práce, pořízení mola a jiné náklady neinvestičního charakteru. Dotace je poskytována až do výše 90 % z celkových uznatelných nákladů.

Z tohoto fondu jsou podporovány také projekty zázemí kempů, sportovišť a venkovská turistika. Zažádat o dotaci mohou obce a podnikatelské subjekty ze Středočeského kraje.

Odkaz na Středočeský Fond rozvoje doprovodné infrastruktury: ZDE

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page