top of page

EBI a ICOMIA vstupují do užšího partnerství


EBI a ICOMIA uzavřely nové partnerství, které přináší jejich členům vzájemné výhody. Obě organizace spojí své síly při společném řešení důležitých problémů v lodní průmyslu.EBI je mezinárodní organizace firem působících v oblasti evropského průmyslu rekreačních plavidel. Sdružuje všechna odvětví jako jsou stavba lodí, výroba zařízení, přístavy, charterové společnosti a poskytovatele služeb. EBI je zavedenou zúčastněnou stranou na úrovni EU, kde prosazuje zájmy svých členů. Je v neustálém kontaktu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou a zúčastněnými stranami, aby přinesla klíčová řešení v tomto odvětví.


ICOMIA je mezinárodní sdružení, jehož řádnými členy jsou globální sdružení lodního průmyslu. ICOMIA je účastníkem různých pracovních skupin Evropské komise a zaměstnává technické a environmentální specialisty, kteří se zabývají prací související s EU. Jejím posláním je působit jako hlas rekreačního lodního průmyslu na celém světě.


Prostřednictvím této dohody bude ICOMIA nadále poskytovat technickou a environmentální podporu a zajišťovat společné zastoupení a komunikaci s členy EBI a ICOMIA. ICOMIA bude pomáhat při statistických pracích nebo studiích, včetně každoroční statistické knihy ICOMIA.


V rámci tohoto nového partnerství začne EBI vydávat dvouměsíční monitorovací zpravodaje, které budou obsahovat aktualizace týkající se práce EU a aktivity EBI v oblasti prosazování zájmů lodního průmyslu.


Dohodu podepsali předsedové obou sdružení, Sara Anghel a Jean-Pierre Goudant, jakož i jejich generální tajemníci Udo Kleinitz a Philip Easthill.


Udo Kleinitz, generální tajemník ICOMIA, řekl:

„EBI a ICOMIA se ve svém působení v Evropě hodně překrývají. Od samého začátku pracujeme na tom, abychom se navzájem doplňovali, a nikoli konkurovali. Tato dohoda je krokem k lepší výměně informací a společnému postupu. Věřím, že mohu mluvit za ICOMIA a její členy, když řeknu, že jsme velmi potěšeni touto dohodou.“


Philip Easthill, generální tajemník EBI, řekl:

„Jsme rádi, že jsme podepsali obnovenou a prodlouženou dohodu o partnerství se společností ICOMIA. Umožňuje optimální komunikační kanály a spolupráci mezi EBI na úrovni EU a globálními aktivitami ICOMIA. Dohodli jsme se na partnerství, které podporuje členy obou asociací i celé odvětví rekreačních plavidel při vytváření vhodných regulačních podmínek.“

Comments


  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page