top of page

Investice na Orlíku 2019–2025

Další setkání týkající se probíhajících a chystaných investicí na VD Orlík uspořádal státním podnik Povodí Vltavy 15. 12. online.

Představitelé Povodí velmi podrobně informovali zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Jednalo se o informace k modernizaci lodního výtahu pro sportovní plavidla a zajištění plavebních hloubek pod plavební komorou Kořensko, které nyní probíhají.

Současně probíhají práce na přípravě realizace výstavby nového bezpečnostního přelivu vodního díla Orlík, v rámci ochrany před povodněmi, jehož realizace se předpokládá v letech 2021 až 2026. Zástupci podali aktuální informace o postupu prací.

Také bylo ze strany Státní plavební správy představeno shrnutí plavební sezóny 2020.


Prezentace, která obsahuje aktualizované informace a informace Státní plavební správy je ke stažení zde.Comments


  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page