top of page

Valná hromada APL
Valná hromada APL se bude konat 9. 12. 2021 od 15.00 hodin na adrese Areál Honda, U Závodiště 8, Praha 5 – Velká Chuchle Program zasedání:

 1. Zahájení

 2. Zjištění usnášeníschopnosti

 3. Volba orgánů valné hromady

 4. Zpráva představenstva o činnosti spolku v minulém období

 5. Projednání a schválení hospodářských výsledků za roky 2020 a 2021

 6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022

 7. Diskuze

 8. Závěr

Oficiální pozvánka a podklady pro zasedání valné hromady jsou k dispozici v sekci Pro členy/Dokumenty.


Comments


 • Google+ Long Shadow
 • Facebook Long Shadow
 • LinkedIn Long Shadow
 • Twitter Long Shadow
bottom of page