top of page

Valná hromada APLValná hromada APL se bude konat 8. 12. 2022 od 16.00 hodin na adrese Areál Honda, U Závodiště 8, Praha 5 – Velká Chuchle


Program zasedání:

 1. Zahájení

 2. Zjištění usnášeníschopnosti

 3. Volba orgánů valné hromady

 4. Informace o stavu plavby v ČR – pozvaní hosté: ředitel Odboru plavby MDČR Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D., ředitelka SPS Mgr. Klára Němcová a ředitel Povodí Dolní Vltava Ing. Jiří Friedl

 5. Zpráva představenstva o činnosti spolku v minulém období

 6. Projednání a schválení hospodářských výsledků za rok 2022

 7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023

 8. Změna stanov v bodě VI. – „Jednotný příspěvek je stanoven na 8 000 Kč pro každého člena. Každý člen má 1 hlas na Valné hromadě.“

 9. Diskuze

 10. Závěr


Oficiální pozvánka a podklady pro zasedání valné hromady jsou k dispozici v sekci Pro členy/Dokumenty.Comments


 • Google+ Long Shadow
 • Facebook Long Shadow
 • LinkedIn Long Shadow
 • Twitter Long Shadow
bottom of page