top of page

Asociace charterových agentur

Proč objednávat lodě přes členy YCA

 

Členské agentury YCA mají společný a garantovaný postup zpracování zakázky, a sdílejí vzájemně všechny informace, které jsou ve prospěch jejich „společných“ klientů. Agentura musí jako člen YCA dodržovat etický kodex a splňovat podmínky členství, a členství v YCA je tak hodnotnou zárukou jak pro klienty, tak pro obchodní partnery.​

Členové YCA

Etický kodex YCA

 

 • nabízí zákazníkovi pouze lodě, které může jako zprostředkovatel nebo pronajimatel spolehlivě smluvně zajistit

 • nabízí zákazníkovi lodě za ceny (včetně slev) ve shodě s cenovou politikou pronajimatele 

 • poskytuje zákazníkovi veškeré informace o lodích a oblasti plavby na náležité odborné úrovni 

 • poskytuje zákazníkovi nezbytnou pomoc a součinnost při řešení případných problémů při samotné plavbě
  i po jejím skončení 

 • vyvíjí veškerou profesionální aktivitu při vyřizování případné reklamace pronájmu lodi a poskytnutých služeb

YCA pro vás zajišťuje

 

 • odbornou přípravu a školení v oboru námořního jachtingu i vnitrostátní plavby a to i pro širokou veřejnost

 • pravidla korektího obchodu i v konkurenčním protředí a tím ochranu vás klientů před dopady klamavé reklamy nebo i zákony nerespektujícími poskytovateli služeb

 • kontroluje a garantuje správnost legislativních postupů při pronájmech lodí a to v rámci i mimo EU 

 • vždy vystupuje jednotně a v součinnosti všech členů na obranu zájmů vás klientů v kolizních a nestandardních situacích

bottom of page