top of page

Jsme členy mezinárodních organizací ICOMIA a EBI.

 

SPOLUPRACUJEME S MNOHA DALŠÍMI ASOCIACEMI PO CELÉM SVĚTĚ.

 

 

ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations)

V současné době jsou členy ICOMIA asociace z 32 zemí.

Více informací na www.icomia.com

EBI (European Boating Industry)

V současné době jsou členy EBI 16 asociací z 15 států EU.

Seznam asociací a další informace na

www.europeanboatingindustry.eu

Projekt TREVCET

Evropskou unií financovaný projekt, který byl zahájen v listopadu na Malorce, se zaměřil na sjednocení pravidel pro profesionální skippery malých plavidel v rámci Evropské unie (kteří na rozdíl od námořníků obchodních lodí nemohou těžit z celosvětové mobility). Iniciativa nazvaná TCC-SCV (TRECVET Care Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels) zahrnuje 10 partnerů z devíti zemí – z Belgie, Chorvatska, České republiky, Francie, Německa, Rumunska, Slovinska, Španělska a Velké Británie a je plánovaná na dva roky. Projekt rozšíří stávající srovnávací software národních kvalifikací zavádějící transparentnost a jednoduchost při porovnání podobných kvalifikací různých států.

 

Detailní analýza jak teoretických, tak praktických základních požadavků každé národní kvalifikace, získaná pomocí projektu TCC-SCV, bude informací požadovanou námořními administrativami k seznámení se s ostatními národními kvalifikacemi. V dalším kroku použije konsorcium tato data jako návrh Evropských základních požadavků pro kvalifikaci profesionálních skipperů. Softwarový nástroj a výsledky projektu budou představeny institucím EU, národním námořním administrativám, profesionálním kapitánům a skipperům a průmyslovým asociacím v Bruselu v červnu 2016 během závěrečné konference. Projektu se aktivně účastní za Českou republiku Oldřich Straka, člen představenstva APL. Více informací o projektu najdete na www.tcc-scv.eu.

 

bottom of page