top of page

Tiskové zprávy

TZ – 10. 3. 2017 – Rekreační plavba zachraňuje provozovny v přilehlých obcích

Konference TCC-SCV závěr

Závěrečná zpráva – LODĚ NA VODĚ 2016

Nový druh podnikání v okolí vodních toků po první sezóně

Evropský námořní den 2015 – uznání kvalifikací skipperů

Foto Piraeus

Logo Trecvet

Změny v rekreační plavbě

Majitelé motorových lodí i trenéři jachtařů uvolnění plavby vítají

Kde se smí plout se spalovacím motorem

Mapa - kde se smí plout se spalovacím motorem

Jaké lodě smí plout na vodních cestách a nádržích,

kde je plavba omezena výkonem motoru do 10 kW

Srovnání vodních ploch určených k plavbě rekreačních lodí se spalovacím motorem

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page
bottom of page