top of page

APL - ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU

 

Neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství, jehož hlavním cílem je liberalizace plavby na vodních plochách a řekách v České republice a podpora všech obchodních aktivit s tím spojených.

 

V letech 2009–2016 jsme byli pořadateli a garanty prestižní mezinárodní výstavy lodí a lodního příslušenství v České republice - výstavy LODĚ NA VODĚ. V roce 2017 pořádání výstavy převzala firma ABF.

 

Nyní je výstava pořádána pod názvem FOR BOAT ►. APL je partnerem této výstavy, čímž zajišťuje pro své členy výhodnější podmínky.

forboat.jpg

Naše cíle

 

 • Účast na tvorbě technických předpisů souvisejících s provozem rekreačních lodí.

 • Jednotné zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům.

 • Vyvíjení aktivity směřující k zlepšení informovanosti v oblasti legislativy.

 • Spolupráce při organizování výstav a rozšiřování trhu rekreačních lodí.

 • Zlepšování obchodních vztahů mezi členy.

Činnost

 

 • Máme velmi dobré kontakty na příslušné úřady v rámci tvorby příslušné legislativy.

 • Aktivně se účastníme jednání a důrazně hájíme zájmy našich členů.

 • Spoluvytváříme budoucnost byznysu souvisejícího s provozem plavidel.

 • Máme bohaté tuzemské a hlavně zahraniční zkušenosti.

 • Jsme partnerem výstavy For Boat.

 • Pořádáme setkání a besedy se zajímavými lidmi z oboru.

 • Pořádáme školení a semináře.

 • Máme obrovský potenciál.

Garance od členů APL

 

APL ustanovuje pro své členy standardy, které mají vám, uživatelům jachet, zajistit co nejjednodušší přístup k lodním aktivitám. Mezi základními standardy patří práva klienta našich firem. Můžete očekávat, že se budeme snažit vyjít vám co nejvíce vstříc a oceníme, jestliže nás upozorníte na veškeré nedostatky a nedorozumění. Naším cílem je plně uspokojit vaše požadavky týkající se oblasti rekreačního sportu.

 

Zaručujeme Vám následující práva:

 

Při prodeji

 

 • Přítomnost plně informovaného prodejce.

 • Veškerá inzerce a reklamní materiály jsou pravdivé a aktuální.

 • Právo k písemnému uvedení veškerých detailů týkajících se prodeje.

 • Vysvětlení k řádnému používání a obsluze výrobků.

 • Výrobky jsou před prodejem řádně prohlédnuty, zkontrolovány a otestovány.

 • Předání výrobku v domluveném termínu.

 • Vysvětlení veškerých požadavků týkajících se údržby daného výrobku.

 • Vysvětlení a písemné kopie veškerých záruk na výrobky a jejich komponenty.

 

Při servisu

 

 • Vysvětlení plánu údržby/oprav včetně předpokládané doby a ceny.

 • Detailní seznam veškerých nákladů spolu s jejich vysvětlením.

 • Odsouhlasení veškerých změn v ceně oprav a dodatečných nákladů.

 • Údržba/oprava bude provedena řádně kvalifikovanou osobou.

 • Údržba/oprava bude provedena ve stanoveném termínu.

 • Včasné upozornění na změnu stanoveného termínu, jestliže je prodlení způsobeno nepředpokládanou opravou.

 • Prohlídka vyměněných/poškozených částí při předání faktury za provedenou práci.

 

Při obsluze

 

 • Férové, otevřené a uctivé jednání bez předsudků.

 • Slušnou, profesionální a přesnou odpověď na otázky týkající se daného výrobku nebo požadavku.

 • Zachování důvěrnosti při jednání se zákazníkem.

 • Jestliže nesplníme vaše očekávání, můžete se obrátit přímo na naši dozorčí radu.

bottom of page