Zákony a vyhlášky

PŘEDPIS č. 187/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA č. 46/2015 Sb.

ze dne 12. března 2015 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

NOVELA VYHLÁŠKY č. 46/2015 Sb.

ze dne 8. července 2016, která povoluje noční kotvení.

VYHLÁŠKA č. 334/2015 Sb.

ze dne 11. prosince 2015 o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Partner:

© 2017 APL