top of page

Organizační struktura APL

 

Z pohledu styku s veřejností, úřady a třetími stranami má APL následující strukturu:

 

Představenstvo  - dle § 11 a  § 12 platných stanov  ► odkaz na platné stanovy APL

 

Představenstvo je nejvyšším orgánem Asociace v období mezi valnými hromadami. Představenstvo je sedmičlenné. Představenstvo je voleno valnou hromadou na dobu dvou let. Jeho volební období však neskončí dříve, než je zvoleno představenstvo nové. Opětovné zvolení je možné. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda je oprávněn k zastupování Asociace včetně podepisování za Asociaci směrem navenek. V případě nepřítomnosti Předsedy zastupuje navenek Asociaci místopředseda včetně práva podepisování.

 

Na 9. valné hromadě APL dne 13. 11. 2014 bylo zvoleno nové představenstvo APL.

 

Nově zvolené představenstvo: PETR NOVOTNÝ, VLADIMÍR TOMAN, JAN WOLF, OLDŘICH STRAKA,

MARTIN VOŽENÍLEK, JAN ČEŠKA​ a JIŘÍ KRUPKA

 

Na schůzi dne 8. 12. 2014 jejíž součástí byla i volba předsedy a místopředsedů představenstva APL bylo odhlasováno následující:

 

Předsedou představenstva na období od 8. 12. 20104  je PETR NOVOTNÝ

 

1. Místopředsedou představenstva na období od 8. 12. 2014  je VLADIMÍR TOMAN

 

2. Místopředsedou představenstva na období od 8. 12. 2014  je JAN WOLF

 

Předseda a oba místopředsedové každý samostatně mají dle §12 platných stanov oprávnění k zastupování APL včetně podepisování za APL směrem navenek.

 

Jan Češka odstoupil z představenstva 30. 4. 2015.

 

 

Dozorčí rada – dle § 13 platných stanov ► odkaz na platné stanovy APL

 

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Asociace. Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady volí valná hromada na období čtyř let. Jejich volební období však neskončí dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, předseda svolává a řídí její zasedání. Za svou činnost je dozorčí rada odpovědná pouze valné hromadě Asociace.

 

Na 9. valné hromadě APL dne 13. 11. 2014 byla zvolena dozorčí rada APL s funkčním obdobím minimálně do další volební Valné hromady APL.

 

 

 

Nově zvolená dozorčí rada: JIŘÍ KOTRČ, PETR KOŽENÝ, HANA KOHOUTOVÁ.

 

Předsedou dozorčí rady byl zvolen JIŘÍ KOTRČ.

 

 

Hana Kohoutová odstoupila z dozorčí rady 31. 3. 2015.

Pavel Klimeš byl kooptován 7. 3. 2016 jako 7. člen představenstva.

Jaroslav Klabouch se 7. 3. 2016 stal novým členem dozorčí rady.

Jaroslav Klabouch byl zvolen 6 . 6. 2016 předsedou dozorčí rady. Členy zůstaávají Jiří Kotrč a Petr Kožený.

Martin Voženílek odstoupil 4. 7. 2016 z představenstva APL.

bottom of page