top of page

Publikace Recreational Boating Industry Statistics 2016

Recreational Boating Industry Statistics 2016 je nejaktuálnější publikací vydanou společností ICOMIA, tedy Mezinárodním sdružením asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí. Jejím členem je i APL.

V publikaci naleznete detailní rozbory jednotlivých zemí a jejich účasti v lodním průmyslu napříč celým světem, mezinárodní shrnutí toho, jaké jsou klíčové produkty lodního průmyslu, detailní statistiky zabývající se téměř všemi marinami, nebo číselné výstupy ze všech námořních a lodních výstav a veletrhů.

Ochutnávka toho, co v publikaci najdete:

Statistika konkrétně obsahuje:

· Globální datovou analýzu pro rok 2016

· Podrobné národní zprávy ze zemí s největším lodním průmyslem na světě

· Globální shrnutí klíčových segmentů produktů z 24 zemí

· Údaje o vývozu/dovozu lodí ze 41 zemí

· Statistiku lodních motorů Výboru IMEC

· Mezinárodní statistika z lodních výstav (se svolením International Federation of Boat Show Organizers)

· Výroční zprávu The Superyacht Group

· Vybrané články z časopisu IBI Magazine

Na ochutnávku pár čísel – na světě je přes 100 000 společností aktivních v lodním průmyslu; ty zaměstnávají přes 1 000 000 zaměstnanců. Dále víme, že po světových mořích a řekách pluje přes 30 000 000 rekreačních plavidel, které mohou kotvit ve více než 25 000 marinách. Zajímavé je také to, že se v roce 2017 prodalo celosvětově téměř půl milionu přívěsných motorů. A nesmíme zapomenout, že veškerá tato čísla se týkají pouze rekreační plavby.

Členové ICOMIA, kteří dodali statistické údaje, pokrývají více než 80 % světového lodního rekreačního trhu. Statistika ICOMIA je ve světě hodně využívána, zejména těmi, kteří mají zájem investovat nebo hledat práci v lodních odvětvích.

Publikaci lze zakoupit na www.icomia.com.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page