Publikace Recreational Boating Industry Statistics 2016

Recreational Boating Industry Statistics 2016 je nejaktuálnější publikací vydanou společností ICOMIA, tedy Mezinárodním sdružením asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí. Jejím členem je i APL.

V publikaci naleznete detailní rozbory jednotlivých zemí a jejich účasti v lodním průmyslu napříč celým světem, mezinárodní shrnutí toho, jaké jsou klíčové produkty lodního průmyslu, detailní statistiky zabývající se téměř všemi marinami, nebo číselné výstupy ze všech námořních a lodních výstav a veletrhů.

Ochutnávka toho, co v publikaci najdete:

Statistika konkrétně obsahuje:

· Globální datovou analýzu pro rok 2016

· Podrobné národní zprávy ze zemí s největším lodním průmyslem na světě

· Globální shrnutí klíčových segmentů produktů z 24 zemí

· Údaje o vývozu/dovozu lodí ze 41 zemí

· Statistiku lodních motorů Výboru IMEC

· Mezinárodní statistika z lodních výstav (se svolením International Federation of Boat Show Organizers)

· Výroční zprávu The Superyacht Group

· Vybrané články z časopisu IBI Magazine

Na ochutnávku pár čísel – na světě je přes 100 000 společností aktivních v lodním průmyslu; ty zaměstnávají přes 1 000 000 zaměstnanců. Dále víme, že po světových mořích a řekách pluje přes 30 000 000 rekreačních plavidel, které mohou kotvit ve více než 25 000 marinách. Zajímavé je také to, že se v roce 2017 prodalo celosvětově téměř půl milionu přívěsných motorů. A nesmíme zapomenout, že veškerá tato čísla se týkají pouze rekreační plavby.

Členové ICOMIA, kteří dodali statistické údaje, pokrývají více než 80 % světového lodního rekreačního trhu. Statistika ICOMIA je ve světě hodně využívána, zejména těmi, kteří mají zájem investovat nebo hledat práci v lodních odvětvích.

Publikaci lze zakoupit na www.icomia.com.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow