top of page

Kongres ICOMIA

Od 5. do 8. června 2018 International Marine Certificate Institute (IMCI) v Berlíně hostil kongres ICOMIA. Kongresu se zúčastnily zástupci asociací lodního průmyslu z celého světa, aby se sdíleli odborné znalosti.

Předseda IMCI Jürgen Tracht uvedl: „IMCI s potěšením hostila letošní kongres ICOMIA v Berlíně. Jsme vděčni, že tato organizace přijala naši nabídku a rozhodla se pro hlavní město Německa jako místo setkání pro tak důležitou událost.“

Na programu Kongresu ICOMIA bylo:

- Technická harmonizace požadavků na stavbu lodí a vybavení

- Divize Superyachet – požadavky IMO a vlajky, mezní hodnoty emisí Tier III

- Iniciativy a členské kampaně, které povzbudí plavbu

- Životní prostředí: aktualizace stále přísnějších předpisů a reakce průmyslu

- Vývoj mezinárodních námořních sdružení a plánování podzimní konference World Marinas Conference

- Statistika – poskytování zpravodajství pro průmyslové trhy

- Nové trhy a mezinárodní výstavy, které jsou předmětem zájmu

Poslední den byl zvolen nový výkonný výbor ICOMIA, včetně výkonného prezidenta ICOMIA, kterým se stal Andrea Razeto (UCINA Itálie). Jako viceprezidenti byli zvoleni Sara Anghel (NMMA Kanada) a YP Loke (SBIA). Andrea Razeto, nově jmenovaný prezident ICOMIA, řekl: „Je pro mne velkou ctí, že jsem převzal tuto roli v době nárůstu trhu v oblasti lodního rekreačního průmyslu. Chtěl bych poděkovat Dr. Jouko Hujuovi za celou jeho práci pro ICOMIA během jeho předsednictví.“

Nově zvolený prezident ICOMIA Andrea Razeto (UCINA Itálie) a viceprezidenti Sara Anghel (NMMA Kanada) a YP Loke (SBIA)

Výkonný výbor také potvrdil tři nové členy sdružení ICOMIA – Hong Kong Boating Industry Association, Croatian Marinas Association a Wrede Consulting. Na kongresu byla podepsána dohoda mezi ICOMIA a IBEXem, výstavou lodních technologií.

Akce byla pořádána společně s mezinárodním sdružením organizátorů lodních výstav (IFBSO), což umožnilo diskusi o budoucím vývoji výstav a vzájemné spolupráce. Gala večeře na oslavu 25. výročí IMCI uzavřela velmi úspěšný kongres, v němž byly sdíleny odborné znalosti, diskutovány důležité události v lodním průmyslu a podpořeno mezinárodní partnerství.

Příští rok se Kongres ICOMIA koná v Chorvatsku ve dnech 5.– 7. června 2018 a jeho hostitelem bude Croatian Boating Industry Association (CBIA).

Více informací o společnosti ICOMIA najdete na adrese www.icomia.org

Více informací o IMCI najdete na www.imci.org

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page