top of page

ICOMIA Statistics Book 2017


Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreation Boating Industry Statistics. Do letošní knihy zaslal údaje největší počet zemí v historii, takže statistika obsahuje dosud nejkomplexnější přehled. Letos do ICOMIE vstoupila řada dalších zemí, například Dánsko, Indie, Libanon a Spojené arabské emiráty. V knize přibyly také grafy zobrazující trend za posledních deset let. Jako obvykle obsahuje kniha také podrobnou analýzu trhu rekreačního lodního průmyslu, globální přehledy klíčových produktů z 25 zemí, údaje o vývozu/dovozu lodí ze 43 zemí, statistiku lodních motorů a výroční zprávu Superyacht Group. Členové ICOMIA, kteří dodali statistické údaje, pokrývají více než 80 % světového lodního rekreačního trhu. Statistika ICOMIA je ve světě hodně využívána, zejména těmi, kteří mají zájem investovat nebo hledat práci v lodních odvětvích. Publikaci lze zakoupit na www.icomia.com.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page